Kultur

Farvel med Jon Bing

  • .

Jon Bing ble bisatt fra Kampen kirke i en fiolett kiste, Bings yndlingsfarge. Foran, tidligere sogneprest Kirsti Aasen, som forrettet. Foto: Ingar Storfjell

  • Takk for følget, var den siste hilsen på kransen fra Bing & Bringsværd.

— Når Jon ikke er her mer, finnes ikke Bing & Bringsværd lenger heller, sa forfatteren Tor Åge Bringsværd i sine minneord om vennen og den skrivende makkeren Jon Bing.

I en fullsatt og blomsterfylt Kampen kirke tok familie, venner, kolleger og det offentlige Norge farvel med forfatteren, professoren, forskeren og familiemannen Jon Bing.

— Vi har delt drømmer og ideer i femti år, og det er ingen jeg har sagt så mye dumt til som Jon. Men det er heller ikke noen som har sagt så mye dumt til meg, konstaterte Bringsværd om sin venn. Han fortalte at Bing & Bringsværd ble en annen person enn de to kunne være hver for seg, en egen stemme, som nå altså har sagt takk for seg.

På jorden

Ifølge familien skrev Jon Bing sin første roman i 5. klasse, men forlaget takket nei. - Kom tilbake når du er kommet ned på jorden, var meldingen fra forlaget. Men dit kom han vel egentlig aldri.

— Han var den morsomste onkelen noen kunne ha, forteller nevøene, og søsteren fortalte at broren laget sine egne godnatteventyr som barn.

Statssekretær Knut Olav Åmås mintes Bing som en usedvanlig nyttig og anvendelig mann for staten og Kulturdepartementet, blant annet i forskjellige utvalg og utredninger, og en mann som har gitt store bidrag til norsk kultur og samfunnsliv. Åmås nevnte blant annet hans to perioder som leder for Norsk Kulturråd og den gleden Bing hadde hatt av å oppmuntre kunst- og kulturtiltak over hele landet.

Meritter

Rektor ved Universitetet i Oslo, professor Ole Petter Ottersen, la hovedvekten på Jon Bings akademiske meritter.

— Han var en høyt elsket lærer, konstaterte Ottersen, og takket for de tankereiser han hadde fått være med på.

Dag Wiese Schartum, professor og leder ved Senter for rettsinformatikk, mintes Bing som en pioner på tenkningen om møtene mellom teknologi og samfunn. Han innførte tverrfaglighet lenge før det kom på moten, fortalte Schartum, og sa at Bing kommer til å prege forskningen på området i lang tid fremover.

Tidligere sogneprest i Kampen kirke, Kirsti Aasen, hyllet den tidligere forfatteren og juristen for hans raushet, at han alltid hadde tid, og omtalte Bing som snill og omsorgsfull.

Og så hadde det jo ikke vært fabuløren og fantasiformidleren Jon Bing, om det ikke var noe utenom det vanlige. Seremonien startet med Pink Floyds "Wish You Were Here", og i henhold til ritualet ble den avsluttet med prestens ord: - Av jord er du kommet, til jord skal du bli. Men Jon Bing ble nok sendt tilbake til fremtiden. I en fiolett kiste.

Rune Hallheim , journalist i Aftenposten