Kultur

Jordan Peterson er kjendisprofessoren som kommanderer og forkynner

Nøkkelen til hans suksess ligger i en faderlig tone som er både autoritær og empatisk.

Jordan B. Peterson er blitt en guru for unge menn. Nå ligger hans nye bok på topp hos Amazone. Foto: jordanbpeterson.com

 • Ingunn Økland
  Kommentator og hovedanmelder
 • Jordan B. Peterson:
 • 12 Rules For Life–An Antidote to Chaos
 • Allen Lane Publisher

Det er noe underlig med Jordan Peterson. Han har en stil som får unge menn til å ville skjerpe seg. Til å godta råd deres egne foreldre sikkert har forsøkt å gi i årevis. «Slutt å være lat!», «rett deg opp!», «ta ansvar for ditt eget liv!» For det er jo sånn han snakker, den canadiske psykologiprofessoren som er blitt et internettfenomen med hundretusener av følgere.

De fleste er nettopp unge menn som slutter seg til en forestilling om at maskuliniteten er i krise. Peterson vil inspirere dem til å bli sosiale, sterke og attraktive individer.

Transfob?

Mange av hans kritikere mener det blir for banalt. Eller konservativt. Jordan Peterson er også anklaget for å være transfob, etter at han i 2016 gikk til angrep på en ny lov som skulle sikre transpersoner rett til å bli tiltalt med det pronomenet de ønsker selv, som hir, zhe eller hou. Et tilsvarende skandinavisk begrep er hen.

Peterson gjorde loven til et spørsmål om ytringsfrihet: Han ville ikke la seg diktere til en begrepsbruk han var uenig i. Begrunnelsen var anstøtelig særlig for mange universitetskolleger og studenter. Ifølge Peterson er kjønnsnøytrale pronomen en fiks idé fra akademikere som tilhører en postmoderne, neomarxistisk skoleretning.

Fascinerende og komisk

Nå har disse kontroversene stilnet. Peterson beholdt jobben ved universitetet i Toronto og er aktuell med en bok som knapt handler om kjønnsnøytrale pronomen. I stedet er 12 Rules for Life en utdypning av utvalgte råd han tidligere har gitt i nettforumet Quora og diverse YouTube-foredrag.

Foto: cover

Boken er definitivt skrevet for allmennheten, men formatet åpner for at Peterson kan inkludere mer av sin egen forskning. Dermed blir 12 Rules for Life en glimrende anledning til å undersøke hvordan han begrunner sine leveregler.

Jeg gikk til boken med en forventning om å forstå hvorfor andre–for eksempel unge menn–blir så fascinert av ham. Gradvis ble jeg fascinert selv, eller rettere sagt: fascinert og lattermild.

Før han ble internettguru, var Peterson mest kjent for sine religionsstudier. Han har særlig interessert seg for moralen i eldgamle myter og religiøse historier. Han leser disse historiene som klassiske dramaer, der orden kjemper mot kaos. Akkurat det er ikke særlig originalt, men i motsetning til de fleste av sine universitetskolleger vil han anvende dette materialet direkte på moderne mennesker. Kampen mellom orden og kaos er vår egen kamp i et evigvarende sivilisasjonsprosjekt.

Prest eller vitenskapsmann?

Heller ikke hans litterære stil er typisk for universitetsmiljøet. På sitt mest vidløftige minner Peterson om en prest. Han kan utlegge en gammel myte på saklig vis, for deretter å forkynne dens budskap.

Slik er den stilistiske utviklingen i eksempelvis kapittel 7, som har overskriften «Pursue what is meaningful». Peterson begynner like godt med Adam og Eva og syndefallet. Han tolker Mosebøkene som et «fabrikat» av menneskenes kollektive forestillinger. Vi har selv utviklet meget effektive ideer om synd, skyld og soning.

Underveis gjør han avstikkere til Sokrates, Nietzsche og Dostojevskij. Den russiske forfatteren er i det hele tatt en av Petersons mest brukte referanser, sammen med filosofen Martin Heidegger og psykologen Carl Gustav Jung.

Via disse ikonene i den vestlige kanon, tråkler han seg lett og ledig frem til en moralsk lærdom av syndefallet: «Each human being has an immense capacity for evil.» Deretter er det vekkelsespredikanten som overtar:

You’ve missed the target. You’ve fallen short of the glory of God. You’ve sinned. And all of that is your contribution to the insufficiency and the evil of the world.

Lar seg rive med

Peterson lar seg stadig rive med av Bibelens retoriske tone. I et kapittel om løgn og sannhet kan han plutselig sitere et vers fra Det nye testamentet. Han oppgir referansen på samme måte som man vil gjøre i en kristen tekst, nemlig i parentes (Markus 8.36).

Dette stiltrekket har en nærmest komisk undertone. Peterson blir autoritær på en lavkirkelig måte som får levereglene til å fremstå som kommandoer snarere enn kloke råd: «Aim up. Pay attention. Fix what you can fix. Don’t be arrogant in your knowledge (...)».

Les også

Her er 4 anbefalte selvhjelpsbøker av akademikere

Vel å merke skiller han seg fra en kristen predikant ved å overlate ansvaret til individet selv. I dette evangeliet er det ingen Jesus-skikkelse som soner for våre synder. Derfor virker det mer konsistent når han skriver eksistensialistisk, ikke religiøst. På sitt beste blander han myter, faglige refleksjoner og historier fra sin praksis som klinisk psykolog. Han kan være essayistisk og vimsete i formen, men mister sjelden energien.

Konservativ barneoppdragelse

Jordan Peterson er en konservativ tenker, ingen tvil om det. Men det er en type konservatisme som virker nesten radikal i dag.

12 Rules for Life har et eget kapittel om barneoppdragelse. Forfatteren argumenterer for disiplineringstiltak og sanksjoner, inkludert smekk og dask («swat»). Foreldrenes oppgave er å sørge for at barna ikke oppfører seg sånn at andre vil mislike dem.

Peterson er anklaget for å være anti-feminist. Enkelte mistenker ham for å ville gjenopprette patriarkatet i en «feminisert» verden. Han konfronteres eksempelvis av journalisten Cathy Newman i et mye sett og omtalt TV-intervju om boken. Hun mener han underkommuniserer at menn fremdeles styrer verden og tjener mer enn kvinner for samme type arbeid.

Kvinnen er det sterke kjønn

12 Rules of Life handler lite om arbeidsliv og politikk. Men også her kommer han med harde utfall mot akademiske disipliner han mener fordømmer den vestlige kulturtradisjonen og rommer «fiendtlige» holdninger til menn (eksemplene er fag som kjønnsforskning, sosiologi og pedagogikk).

Peterson tilhører definitivt en fløy som betrakter kvinnen som det sterke kjønn. Men i motsetning til mange andre menn i samme fløy, er han ingen bitter mann. Han har snarere en hang til gammelmodig idealisering av morsrollen. Menn må skjerpe seg for å leve opp til kvinners naturlige ønske om en sterk partner som også kan egne seg som far.

En konstruktiv maskulinitet

I sine pasienthistorier skriver Peterson like empatisk om kvinner og menn. Han skildrer hverdagsliv der både kvinner og menn strever med laster og lidelse. Men ifølge Peterson er det spesielt unge menn som rammes av utenforskap.

Uten tvil har han en særlig omsorg for disse og ønsker å eksponere dem for konstruktive mannsidealer. Han kan ta den faderlige, formanende tonen nettopp fordi han ikke er faren deres. Denne tonen kan virke naiv for humanistisk skolerte lesere. Likevel er 12 Rules for Life appellerende lesning fordi Jordan Peterson har en nydelig tro på at hvem som helst kan forbedre seg.

Til norske lesere har jeg likevel en advarsel: Hopp over forordet av Norman Doidge samt «ouverturen» av Peterson selv. Disse første 30 sidene er så fulle av smisking, skryt og selvskryt at man må være amerikaner for å akseptere det.

Jordan B. Peterson er blitt en guru for unge menn. Nå ligger hans nye bok på topp hos Amazone. Foto: jordanbpeterson.com

Les mer om

 1. Litteratur
 2. Transseksuell
 3. Psykologi
 4. Kjønn
 5. Sosiale medier
 6. Bokanmeldelse

Relevante artikler

 1. KULTUR

  – Jordan B. Peterson har helt rett

 2. A-MAGASINET

  Professoren gikk til kamp mot politisk korrekthet: – Tusenvis av unge menn har fått en ny retning i livet.

 3. KRONIKK

  Jordan Peterson har satt fingeren på tidsånden

 4. A-MAGASINET

  Jordan Peterson sammenligner seg med en profet: – Jeg forstår ikke hvorfor jeg skal bli hudflettet

 5. KULTUR

  Trump-patriot har lansert en egen datingside for heterofile Trump-tilhengere

 6. KULTUR

  Ap vil ha mål om 50 prosent kvinner i norsk film