- Nerdrum føler at han rager over

Odd Nerdrum er ferdig med norsk presse, men intervjuer seg selv i A-magasinet i dag. Han iscenesetter seg som et overmenneske, mener sakprosaprofessor Johan Tønnesson.