Kultur

Hjernekirurg krever rundt 2 millioner kroner som oppreisning for SKUP-rapport

Vil ha oppreisning for hvordan forskningen hans er omtalt i journalist-rapport.

Hjernekirurg Per Kristian Eide krever penger av TV 2 og SKUP. Bildet er tatt i forbindelse med at Eide stilte opp til nettprat hos Aftenposten i 2008.
  • Øystein Aldridge

Bakgrunnen for klagen er en rekke saker som TV 2 publiserte fra desember 2012. Sakene dreide seg blant annet om at hjernekirurg Per Kristian Eide angivelig skal ha utsatt pasienter for fare og påført dem varig skade.

Nå krever Eide erstatning fra Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (SKUP) for å ha lagt ut TV2s metoderapport på sine hjemmesider i 2013.

Eide krever erstatning for advokatutgifter og saksomkostninger. I tillegg ønsker han en oppreisningserstatning.

Saksøker også syv mediebedrifter

Det er siste post som utgjør det største beløpet: Eide krever opptil 1,8 millioner kroner. Beløpet er fordelt på 1 million kroner fra SKUP, 200.000 kroner fra SKUPs styreleder Jan Gunnar Furuly og 200.000 kroner fra hver av de tre journalistene i TV 2.

Forliksklagen mot Skup er en av mange i rekken mot norske mediebedrifter fra Eide. Til nå har Eide og advokatPer Danielseninnlevert søksmål mot Amedia, VG, NTB, Aftenposten, Bergens Tidende og TV 2. Og nå altså Skup.

Ingen av klagene er blitt behandlet i forliksrådet ennå.

I forliksklagen mot TV2 krever Eide blant annet oppreisning opptil 3 millioner kroner fra mediebedriften TV 2 AS og opptil 100.000 kroner hver fra åtte TV 2-redaktører og reportere. Les mer om dette i Journalisten.no.

— Skadelige beskyldninger

Advokat Per Danielsen sier til Aftenposten at alle klagene gjelder grove og uriktige beskyldninger mot Per Kristian Eide, men at det i noen av sakene også er snakk om injurier i kommentarfelt.

— Det har vært en lemen-effekt der flere medier har sitert hverandre ukritisk. Det har vært en mediestorm av skadelige beskyldninger mot Eide. Skup er med på å spre disse beskyldningene når de legger saken ut på sin hjemmeside. Det må de holdes ansvarlig for, sier Danielsen, som understreker at det er grunnlag for alle sakene.

Første sak skal opp i forliksrådet i juni.

  • Hjernekirurgen som står bak tidenes lengste PFU-klage saksøker sykehuset

- Journalistene har utført sitt samfunnsoppdrag

Advokat Sigurd Holter Torp fra advokatfirmaet Schjødt representerer TV 2 og de øvrige ni innklagede i Eides forliksklage fra januar 2016. I tillegg representerer han journalistene og SKUP som er innklaget i forliksklagen av 14. mars 2016.

Han sier følgende i en skriftlig uttalelse på vegne av de innklagede:

«Professor Eide har gått meget bredt ut i denne saken og klager inn en rekke medier, journalister og redaktører, og nå også SKUP for å ha lagt ut en metoderapport på hjemmesiden sin i 2013. Dette kan i seg selv ha en uheldig «chilling effect» på hvordan mediene skal dekke helserelaterte nyheter.

De innklagede mener imidlertid at det ikke foreligger noen rettsstridige ærekrenkelser som kan danne grunnlag for de krav som er fremmet

Det var en sak med ualminnelig stor allmenn interesse, hvor pasienter i et forskningsprosjekt ble utsatt for risiko og komplikasjoner uten å bli tilstrekkelig informert på forhånd. For TV 2 var oppgaven å sette fokus på pasientene.

TV 2 og journalistene la et grundig arbeid i å utrede sakens faktum og mener å ha tilstrekkelig faktisk belegg for det som er publisert. TV 2 satte søkelyset på et alvorlig samfunnsproblem og dekningen fikk flere konsekvenser.

TV 2 og journalistene mener således å ha utført sitt samfunnsoppdrag på en aktsom og prisverdig måte, i kjernen av det ytringsfriheten er ment å verne om.»

Aldri før blitt klaget til forliksrådet

— Det er første gang en av Skups metoderapporter blir klaget inn for Forliksrådet, opplyser styreleder Jan Gunnar Furuly i Skup til Aftenposten.

Siden 1991 har stiftelsen publisert innsendte metoderapporter som deltar i kampen om Skup-prisen, for å dele kunnskap og inspirere til mer undersøkende journalistikk i Norge.

Det ligger nå rundt 1100 metoderapporter tilgjengelig på skup.no.

- De siste årene har det vært en til to klagesaker pr. år på innhold i rapportene, legger han til.

Furuly vil ikke kommentere klagen, og henviser til TV 2s advokater for ytterligere kommentarer.

Vant med «monsterklage» i PFU

I juni i fjor ble TV 2 felt i Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Klagen som ble sendt PFU er historiens største. Eide fikk hjelp av PR-rådgiver Anders Cappelen til å skrive et 1700 siders langt klagebrev til utvalget. Cappelen mente TV 2 hadde brutt god presseskikk over 4000 ganger i over 70 saker.

TV 2 ble felt på punktene som gikk på kildevalg, saklighet og omtanke i presentasjon, og om samtidig i imøtegåelse. Utvalget mente TV 2s dekning var ubalansert.

Også Aftenposten ble felt i PFU i forbindelse med saken for å ikke ha fjernet to leserkommentarer på artikler som siterte TV 2s opplysninger. I tillegg ble NTB felt for å ha feilaktig fremstilt et dødsfall som resultat av forskningsprosjektet.

— Journalistene ikke ble felt på innholdet i sakene. Alt som ble skrevet står seg fortsatt. De gjorde jobben sin som journalister, sier advokat TV2s Theo Jordal som mener både TV2 og Skup har gode saker mot Eide.

Han understreker at alle søksmålene fra Eide er svært ressurskrevende.

— Man skal ha god økonomi for å lage kritisk journalistikk om helse. Det er svært uvanlig at en person går til sak mot så mange på en gang, sier han.

Saksøkte arbeidsgiver for millionbeløp

I januar i år saksøkte Eide sin arbeidsgiver Oslo universitetssykehus for et millionbeløp. Eide ønsket å få tilbakebetalt utgifter til juridisk bistand og medierådgivning i forbindelse med klageprosessen.

I tillegg ønsket han oppreisning for det han oppfatter som dårlig oppfølging fra arbeidsgiver og mangel på beskyttelse i etterkant av varsling.

Eide tapte saken. Retten dømte isteden Eide til å betale arbeidsgiveren sin sakskostnader på tilsammen 706.000 kroner, ifølge Dagbladet.

Les mer om

  1. Medier