Kultur

«Skadelig for tre- og fireåringer»

Disse bøkene ble sensurert av de mest avsindige grunner.

Til Huttetuenes land ble rett og slett for traumatiserende for barn, mente en barnepsykolog på 60-tallet.
  • David Bach

Ytrings— og pressefrihet er en rett vi noen ganger tar for gitt. Da er det greit å la seg minne om at forfattere har blitt sensurert av mye mindre enn kontroversielle politiske standpunkt til alle tider. Vi har samlet et knippe mer eller mindre utrolige bannlysninger.

Først ut er E. B. Whites Charlotte's Web , på norsk Charlottes tryllevev , som kom ut i 1952. Den blir regnet for å være en av de moderne klassikerne innen barnebøker i USA, men så sent som i 2006 bestemte en gruppe foreldre i et skoledistrikt i Kansas seg for at de snakkende dyrene i boken ble for drøy kost. En scene hvor edderkoppen dør ble også ansett for å være upassende for barn.

Ifølge Banned Books Awareness, en interesseorganisasjon for friheten til å lese, uttalte foreldregruppen at «mennesker er det høyeste nivået av Guds skapelse, og de er de eneste skapningene som kan kommunisere vokalt. Å beskrive mindre livsformer med menneskelige evner er vanhellig og respektløst overfor Gud.»

— Det får en til å lure på om de noen gang har sett Bugs Bunny , eller hvilken som helst annen Disney-film, skriver forfatteren R. Wolf Baldarasso hos Banned Books Awareness.

Huttetuene traumatiserte

En annen bok som vakte sinne nok til å bli tidvis forbudt er Til huttetuenes land , eller Where the wild things are , av Maurice Sendak.

Tilbake i 1969, to år etter utgivelsen, skrev barnepsykologen Bruno Bettelheim i sin spalte i Ladies' home journal at boken var psykologisk skadelig for tre- og fireåringer. Han mente tanken på at en mor kunne nekte sitt barn mat var upassende, og at det ville traumatisere unge lesere. Boken ble forbudt i store deler av USAs sørlige halvdel, og biblioteker landet over nektet å ta den inn.

Boken vant senere flere titalls priser i USA, inkludert den prestisjetunge «Caldecott Medal for the most distinguished American picture book». Fortellingen ble i 2009 filmatisert av Spike Jonze.

Utfordret kjønnsroller

Svært mange har med glede bladd seg gjennom Lyman Frank Baums Trollmannen fra Oz siden dens utgivelse i 1900. The New York Times lovpriste boken da den kom ut, men like fornøyd var ikke preste- og lærerstanden, ifølge Banned Books Awareness.

De ønsket den bannlyst for sin «gudløse» innflytelse og for å beskrive kvinner i sterke lederroller. De var ikke bare imot at barn skulle lese boken, men voksne likeså, fordi den undergravde de gamle kjønnsrollene.

I et av de mest berømte forsøkene på å få boken bannlyst, så sent som i 1986, motsatte sju kristenfundamentalistiske familier i Tennessee seg at boken skulle inkluderes i den offentlige skolens pensum. De anla et søksmål mot staten, basert på beskrivelsene av vennligsinnede hekser og tanken på at menneskers egenskaper var «individuelt utviklet heller enn av Gud.»

Og her er godbiten: Der det gjaldt inkluderingen av «gode» hekser i historien, argumenterte klagerne med at «alle hekser er onde, og derfor er det 'teologisk umulig' at vennlige hekser eksisterer».

Bannlyst for «tispe» om hund

Nathaniel Lawthornes kanskje mest berømte bok The Scarlet Letter handler om unge Hester Prynne, som må bære bokstaven «A» for «adultery» - hun har fått barn utenom ekteskap. Boken har blitt fjernet fra bibliotekhyllene i Michigan i 1961, Arizona i 1967, Michigan igjen i 1977 og Ohio i 1982, hver gang på grunn av bokens seksuelle innhold. «Pornografisk» og «obskøn» er ord som har gått igjen.

Nettsiden Favorite Banned Books noterer seg at det ikke finnes beskrivelser av sex i boken, ei heller seksuelt språk. Den eneste måten leseren kan slutte at unge Hester har hatt sex med noen er at hun føder et barn.

Og til slutt: My Friend Flicka av Mary O'Hara ble ifølge Chigago Tribune utfordret (søkt bannlyst) fordi den brukte ordet «tispe», altså det engelske «bitch», om et hunndyr av hunderasen.

Denne artikkelen er basert på en liste samlet av nyhetsnettsiden Buzzfeed.com, hvor du kan lese om 15 bøker som er forsøkt bannlyst av forskjellige grunner.