Aksjonister i lenke fra Y-blokken til Stortinget

Aksjonister dannet tirsdag morgen en lenke av folk fra Y-blokken til Stortinget for å få politikerne til å redde bygningen som er vedtatt revet.

Byantikvar i Oslo Janne Wilberg (i rødt) var blant demonstrantene.

Med taktfaste rop om å «La Y stå» sluttet mellom 100 og 200 mennesker seg til lenken av folk som med behørig avstand klarte å sno seg fra regjeringskvartalet og bort til Stortinget.

SVs stortingsrepresentant Petter Eide møtte demonstrantene med løfter om å forsøke å få politikerne til å stanse rivingen. Tirsdag formiddag legger han frem et forslag til Stortinget om at rivingen stilles i bero til tingretten har behandlet saken i august.

– Det er relativt meningsløst at de fortsetter å rive nå, sier Eide til NTB.

Det eksisterer planer om å ta vare på Picassos og Carl Nesjars kunstverk som pryder Y-blokken (i bakgrunnen av bildet).
Beslutningen om å rive Y-blokken er stevnet inn for retten, og saken skal behandles først i august.
Med taktfaste rop om å «La Y stå» sluttet mellom 100 og 200 mennesker seg til lenken.

Oslo tingrett ga allerede i begynnelsen av april klarsignal til at bygget kan rives. Men beslutningen om å rive Y-blokken er stevnet inn for retten, og saken skal behandles først i august.

– Det handler også om respekten for domstolenes avgjørelse, sier Eide.

Y-blokken inneholder murmalerier som Pablo Picasso og Carl Nesjar har laget sammen.

Det eksisterer nå planer for å ta vare på kunstverkene og integrere dem i det nye regjeringskvartalet.