«Fiskerne» ble flyttet torsdag formiddag med aktivister og forbipasserende som tilskuere.
Den 50 meter lange transporten gikk sakte under en stekende julisol.
Jørgen Berg Hansen, aka Jørgen Berrig sang «Menneskeskapt idioti» og «Oppløsning» foran Y-blokka.

Y-blokkunsten flyttet til midlertidig lagringsplass

Kunstverkene «Fiskerne» og «Måken» av Carl Nesjar og Pablo Picasso flyttes torsdag fra Y-blokken i regjeringskvartalet til sin midlertidige lagringsplass.

Kunstverkene, som er blitt tatt ned fra bygget gjennom uken, veier henholdsvis 250 og 60 tonn. De flyttes med et spesialkjøretøy til en lagringsplass ved Akersgata på motsatt kant av regjeringskvartalet. Der skal de oppbevares inntil de kan bli integrert i et nytt regjeringskvartal.

Noen få demonstranter var til stede for å markere sin motstand mot omplasseringen.

Les hele saken med abonnement