Utgir «Mein Kampf» samlet – med kommentarer

Adolf Hitlers «Min kamp» har fått nytt liv på det norske bokmarkedet. En ny norsk kommentert oversettelse er tilgjengelig nå, bekrefter forlegger Arve Juritzen.

– Vi vil ikke ha noen store lanseringsarrangementer knyttet til dette bokslippet, sier forlegger Arve Juritzen til NTB. Han legger til om utgivelsen, som allerede har rukket å bli omdiskutert – blant annet i Dagsavisen – at den eneste bokmarkeringen blir en diskusjon i regi av Holocaustsenteret. Arrangementet finner sted i Universitetets gamle festsal lørdag 27. april.

Søndag slapp imidlertid forlaget nye detaljer rundt den kontroversielle boken.

«I den nye, norske utgaven utgis de to bindene samlet, og boken er på 833 sider. Den nye utgavens omslag er inspirert av den første norske utgivelsen som kom på J.M. Stenersens Forlag i 1941 og 1942», skriver forlaget.

Juritzen understreker at boken med denne utgivelsen blir satt inn i en større sammenheng. Juritzen, som selv har skrevet boken «Quisling Privat» samt gitt ut Vidkun Quislings filosofiske betraktninger «Universismen», sier videre om «Min kamp»:

– Hitler var en særdeles uetterrettelig forteller. Vi lar et omfattende forord og noteverk, signert historiker Anders G. Kjøstvedt, være inkludert i den nye utgivelsen. Det er altså en kommentert utgave – med omfattende forklaringer og korrigeringer – vi nå har fått.

– Vil øke bevisstheten

Historiker Anders G. Kjøstvedt har en doktorgrad i nazibevegelsen i Weimarrepublikkens Berlin – og har forsket på nazismen som ideologi, politisk bevegelse og regime.

– Det vil alltid være utfordringer knyttet til å utgi en bok som «Mein Kampf», men en ny utgivelse bidrar i seg selv ikke til å legitimere Hitler og hans forestillinger. Tvert imot mener jeg at en kommentert utgave som denne vil øke bevisstheten rundt Hitlers vrangforestillinger, og at den vil bidra til at vi som samfunn er bedre rustet til å gå dem i møte, mener Kjøstvedt – og legger til:

– For å kunne forholde oss aktivt til det Hitler skriver, må vi kunne konfrontere det. Denne utgivelsen er en del av en slik prosess.

Nystartet forlag

Dag Biseth som har tatt på seg jobben med nyoversettelsen er medlem av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Han har oversatt rundt 200 bøker fra tysk, engelsk, svensk og dansk.

– I dag, hvor høyreekstreme bevegelser dukker opp i mange europeiske land, vil det være viktig å sette seg inn i Hitlers tanker, kikke ham i kortene og avsløre hva som driver fram slike ideer, mener oversetteren.

– Det er viktig å ikke glemme hva Hitler sto for, og hvilke tragedier denne boken var med på å skape. Derfor er det viktig at en norsk utgave er tilgjengelig, ikke minst i skoleverket, fyller Juritzen inn om bakgrunnen for at dette tankegodset nå løftes fram.

Boken slippes gjennom Juritzens nystartede Literarum Forlag.

På spørsmål om også Anders Behring Breiviks manifest burde utkomme på lignende vis, svarer Arve Juritzen:

– Det er et interessant spørsmål. Etter terroren på New Zealand skal Breivik ha blitt nevnt som en referanse. Dersom det viser seg at flere begynner å vise til hans ideologi tror jeg det er farligere at manifestet blir liggende som noe forbudt, og som et uimotsagt og myteomspunnet dokument.