Kultur

Høy kvalitet på norsk stein

Nasjonalmuseet bør ha norsk stein – blant annet fordi den har høy kvalitet, hevdes det. Men er det risset i stein?

Stein kan ha ulik farger og mønstre, ovenfra og ned er eksempler på skifer fra Lierne, gneis fra Førde og nederst skifer fra Oppdal.
  • Arve Henriksen
    Journalist
  • Ann Christiansen

— Det knyter seg i magen hver gang jeg tenker over at all granitt som brukes i Oslo, foran rådhus, storting og slott, kommer fra Kina. Det samme gjelder tanken på at Nasjonalmuseet kan ende opp med utenlandsk stein.

Magne Wiggen, sivilarkitekt og professor, mener det må settes miljøkrav på innkjøp.

Det sier Magne Wiggen, sivilarkitekt og professor ved Arkitektur— og designhøgskolen i Oslo. Han er bekymret over at kravet om offentlig anbudsregler gjør at ønsket fra det nye Nasjonalmuseet om norsk stein kan bli torpedert.

Pris kan gjøre at Statsbygg kan bli tvunget til å velge stein fra utlandet.

Konkurransedyktig

Han mener at norsk stein fortsatt er konkurransedyktig på råvaren stein. Forskjellen oppstår med det bearbeidede steinproduktet.

- Selv synes jeg vi skal kunne sette miljøkrav på innkjøp. Om norske produsenter på denne måten kan vinne anbud, så synes jeg det er et konkurransefortrinn det er verdt å hegne om.

I tillegg kan det være mulig å støtte opp under valg av kortreiste byggevarer, ved at det stilles krav til lavt CO2-avtrykk.

Det eneste norske varer, produsert av norske håndverkere, med norske lønninger, kan konkurrerer om, er at de ikke transporterer produktene sine like langt som utenlandske aktører, sier Wiggen.

— Like alvorlig er det at Norge er i ferd med å miste en generasjon, med fagarbeidere og deres nedarvede håndverkskunnskaper, fordi deres arbeidsplasser ikke lenger vinner jobber i eget land.

- Høy kvalitet på norsk stein

— Mye av den norske steinen har høy kvalitet. En grunn til det er blant annet at vi har hatt mange istider. Gjennom de siste millioner år har det vært isbreer av og på som har skallet av løsmaterialer.

— Generelt sagt er det fast og fin stein igjen, men det finnes unntak, sier Elen Roaldset, professor emeritus ved Naturhistorisk museum.

Roaldset kjenner godt den ti år gamle prosessen rundt valget av operamarmoren, hun har også vært rådspurt i forbindelse med misfargingen av operasteinen.

Nå følger hun med pådebatten som reiser seg rundt Nasjonalmuseet der mange frykter at det kan bli kinesisk, indisk – eller også italiensk stein i stedet for norsk.

Norsk stein vil være best på Nasjonalmuseet, mener geolog og professor eremitus Elen Roaldset.

— Så istiden har vært en fordel for norsk stein?- Den er ingen brønngraver, men en høvel. Den har tatt med seg det som er løst – og også det som er halvløst – og ført det sørover. Dette har medført at mye løs og forvitret stein er blitt fjernet. Det tror jeg er en av grunnene til at vår stein er av høy kvalitet. Mye av løsmaterialene som dekket landet vårt før istiden, er borte. Det er bare noen få partier man kan finne igjen, noen lommer hist og her, sier hun.

– Riktig operavalg

Roaldset syntes opprinnelig at det var nedslående at Operaen skulle ende opp med italiensk stein.

Men etter å ha studert debattene i Stortinget, og sett at ingen av politikerne krevde at steinen skulle være norsk, men at prisen skulle være avgjørende og at man i tillegg måtte følge vedtatte regler for prekvalifisering og anbudsinnbydelse, mener hun at Statsbygg gjorde et riktig valg ut fra premissene de ble levert.

Gule flekker i operamarmoren. Bildet er fra 2007.

Nå synes hun det beste vil være norsk stein på Nasjonalmuseet.

— Det er også reklame for norsk bergindustri. Men som alt annet i Norge er prisene gjerne noe høyere her enn det du får fra utlandet.

Roaldset har vært i Kina flere ganger og sett på steinutvinning, men vil ikke uttale seg nærmere om bergindustrien der.

Klaus Schuwerk, en av arkitektene for Nasjonalmuseet, har bygget opp en liten vegg av norsk skifer på kontoret

— Det er mye bra i Kina, utrolig hvordan det samfunnet har vokst. Mye kompetanse, men de har ikke vært nediset – dette gjør at bergartene nær overflaten kan ha sprekker og svakhetssoner som er vanskelig å oppdage, sier hun.

Ikke valgbart

Per Rygh, konkurranseleder i Norske arkitekters landsforbund ønsker ikke å kommentere steindebatten rundt det nye Nasjonalmuseet, men understreker at man ikke har anledning til å spesifisere valg av et bestemt produktmerke eller en bestemt leverandør.

- Man må nøye seg med å spesifisere det ønskede produkt gjennom å beskrive dets egenskaper, styrke, utseende, holdbarhet, og miljø/energimessige forhold.

Man kan derfor ikke bestemme at en stein skal være norsk. Det kan jo godt hende at noen kan levere akkurat den samme steinen fra et svensk eller spansk steinbrudd, til konkurransedyktig pris.

Da krever det offentlige anbudssystemet at disse leverandører må få anledning til å konkurrere om leveransen, sier han.

Les også:

Les også

Nasjonalmuseet skulle ha ny profil - vraket alle de norske tilbyderne

Les også:

Les også

  1. Han skal vise hvordan Nasjonalmuseet blir til

  2. Nytt nasjonalmuseum kan få prislapp på fem milliarder

  3. Slik blir det nye Nasjonalmuseet

Les mer om

  1. Nasjonalmuseet