Ba om dobbelt så høy lisensøkning

Lisensen øker neste år, men ikke så mye som kringkastingssjefen trenger. Han kan foreløpig ikke svare på om dekningen av Ski-VM rammes.

I Regjeringens forslag til statsbudsjett øker lisensen med 40 kroner neste år. NRK ba om det dobbelte. Nå må de kutte i programtilbudet.

–De siste årene har vi vanligvis fått dekket økte kostnader og finansiering av nye tiltak. I år ba vi kun om å få dekket de økte kostnadene som følger med lønns— og kostnadsutviklingen. Det fikk vi ikke, sier Bjerkaas. Han mener NRK ikke kommer unna kutt i programtilbudet, men kan ennå ikke si hvilke områder som rammes.

–NRK har vært inne i omstillings- og effektiviseringsprosess. Er hele potensialet tatt ut her?

–Det er en løpende prosess som vil fortsette også det neste året, sier Bjerkaas og viser til at blant annet NRK3 ble startet opp uten ekstra budsjettpenger i 2007.

–Men effekten er ikke så stor at vi klarer hele kostnadsøkningen uten å også kutte i programtilbud, sier kringkastingssjefen.

Usikkert om Ski-VM rammes.

–Vil dette ramme dekningen av Ski-VM i 2011?

–Det kan jeg ikke si noe om nå.

–Sendingen av flere nye dramaserier ble utsatt til neste år på grunn av utgiftene til Eurovision-finalen. Står de i fare for å bli utsatt enda en gang?

–Nei, de vil gå som planlagt i 2011.

Mer til TV-drama.

TV-seere kan imidlertid glede seg over lysere fremtidsutsikter for norsk TV-drama på sikt. Kulturminister Anniken Huitfeldt øker tilskuddet til dokumentar, fjernsynsdrama og kinofilm gjennom Norsk filminstitutt med 21,5 millioner kroner, noe som blant annet vil gi sterkere satsing på norsk TV-drama.

–Dette er del av en langsiktig satsing i bransjen. Internasjonalt er TV-dramaet nå ofte nevnt som den mest nyskapende genren, og Danmark har utmerket seg med flere Emmy-nominasjoner allerede. Vi er ikke helt der ennå, sier Nina Refseth, direktør i Norsk filminstitutt.

Hun er gledelig overrasket over filmbudsjettet.

–Og økningene kommer på de områdene som er prioritert av Norsk filminstitutt og bransjen selv, sier Refseth og nevner blant annet at økningen til kinofilm skal gå til enkeltfilmer med høyere budsjetter.