Kultur

Sterk økning i antall fengselsstudenter

NOKAS-raner Johnny Thendrup tar mesterbrev i rørleggerfaget ved Halden fengsel. FOTO: INGAR STORFJELL Foto: Storfjell Ingar

En kriminell løpebane kan være opptakten til en solid utdannelse. Eller kanskje en kunstnerisk karrière?

  • Cathrine Hellesøy Ingar Storfjell (foto)

Stadig flere tar utdannelse mens de sitter inne. I 2009 benyttet 10000 innsatte seg av fengslenes skoletilbud. Antall studenter i fengsel er nær firedoblet siden 2004. 184 innsatte var registrert som studenter ved enten universiteter eller høyskoler i fjor. I 2004 var tallet 48.

Mer vyer enn penger?

Ifølge justisminister Knut Storberget er muligheten til å ta en utdannelse i fengsel svært viktig for rehabiliteringen av norske straffedømte. Men pengene er det verre med. Kunnskapsdepartementet brukte i år 216 millioner til utdannelse i fengslene, mens de i statsbudsjettet foreslår å bruke 218 millioner i 2011.

–Reelt er dette ingen økning, i beste fall er det snakk om småpenger, sier undervisningsleder Rolf Stene i det nyåpnede prestisjefengselet Halden fengsel.

–Gi oss en økning på 20 millioner og vi kan gi samfunnet flere titalls færre tilbakefall, sier Stene, som har stor tro på utdannelse som rehabiliteringsverktøy.

–Det er et dårlig utdannelsesnivå blant innsatte generelt. Ved å høyne nivået reduserer vi tilbakefallene. Det tjener den enkelte, og det er også god samfunnsøkonomi. Samfunnet sparer mellom fem og 20 millioner kroner hvert år for hver innsatt vi klarer å rehabilitere, så dette er helt klart en lønnsom investering.

Halden fengsel gir gode muligheter for fangene. Foto: Storfjell Ingar

I Kunnskapsdepartementet, som bevilger pengene, gis Stene langt på vei rett.

–Vi har doblet satsingen på fengselsundervisning siden 2005, men det er helt klart ikke snakk om noen stor økning til neste år, sier statssekretær Roger Sandum.

–Det var et trangt budsjett i år og mange opplevde kutt, noe vi klarte å unngå her.

–Men hvis dere vet at undervisning fører til færre tilbakefall, så burde dere vel satse enda mer på det? Et tilbakefall inkluderer jo ofte et nytt offer, som helsevesenet kanskje må ta seg av – det er jo også dyrt?

–Ja, det er absolutt et poeng. Vi har ofte sagt at hvis Kunnskapsdepartementet får de midlene som i dag brukes på å reparere etter at ting har gått galt, så kunne vi – gjennom at flere gjennomførte videregående skole – ha forhindret at det gikk galt i utgangspunktet. Senter for økonomisk forskning i Trondheim har gjennomført en undersøkelse som viser at hvis man øker antall ungdom som gjennomfører videregående skole fra 70 til 80 prosent, sparer man mellom 6 og 9 milliarder kroner – pr. kull, sier Sandum.

Les også:

Vil inn på forhånd

Les også

Du skal få din straff

Full utdannelse

Den sittende regjeringen har etablert skoletilbud i 17 nye fengsler siden 2005, og det er i dag et skoletilbud i samtlige 51 fengsler. Men omfang og type tilbud varierer fra fengsel til fengsel. I Halden går halvparten av de innsatte på skole, i Oslo fengsel bare en fjerdedel.

I Halden, med sine hypermoderne bygninger, er mulighetene mange. Man kan for eksempel ta yrkesfaglig utdannelsesesprogram i restaurant og matfag, og utdanne seg til institusjonskokk. Innen bygg— og anleggsteknikk kan utdannelsen gå helt frem til ferdig tømrer. Det finnes også utdanningsløp innen teknikk og industriell produksjon, hvor man kan bli platearbeider, sveiser eller industrimekaniker.

–Det som virkelig er unikt for Halden fengsel er aktivitetsbygget. Her foregår teoretisk undervisning, mens fengselets verksteder, hvor den praktiske delen foregår, ligger vegg i vegg, sier Stene.

Les intervjuet med Johnny Thendrup:

Kunst og kultur

Halden fengsel har også utdannelsestilbud innen musikk, dans og drama, design og håndverk samt diverse kurstilbud innen ulike kunstuttrykk som maling/tegning. Dette er kortere kurs.

–Disse kursene er svært viktige når det kommer til mestringsfølelse hos de innsatte.

Det er rundt 230 innsatte i Halden fengsel. Av disse har ca. 40 har formell elevstatus, 70 går på ulike kurs, 10 er studenter ved universitet eller høyskole.

–Hvordan tar man høyere utdannelse i et fengsel?

–De innsatte får undervisningsopplegg fra universitet eller høyskole. Straffedømte har begrenset nettilgang, så vi hjelper dem når de skal levere oppgavebesvarelser eller ta eksamen, sier Stene.

Les også

  1. Du skal få din straff

  2. – Drømmen er anerkjennelse for noe vi har skapt