Kultur

Norske medier kjører amerikansk valgkamp

Jens Stoltenberg nevnes tre ganger oftere i mediene enn sin regjeringskollega Liv Signe Navarsete under valgkampen.

Oddvar Stenstrøm i TV 2 er ikke alene om å invitere Jens Stoltenberg og Erna Solberg til debatt. De to statsministerkandidatene har duellert jevnlig i både TV og nett-TV-sendinger gjennom valgkampen, og dominerer også i avisenes dekning. Foto: Junge, Heiko

 • Kjersti Nipen
  Kjersti Nipen
  Journalist

Erna Solberg opptrer tre ganger så hyppig som sin allierte Knut Arild Hareide.

Jens vs. Erna

Småpartienes være eller ikke være er valgkampens thriller. Likevel dominerer «Jens vs. Erna» totalt i mediebildet.

Medieovervåkingsbyrået Retriever har gått gjennom all medieomtale i papiraviser, nettaviser og de største etermediene fra 12. august for Aftenposten. Oversikten viser sterk skjevfordeling mellom partier – og partiledere.

— Til en viss grad representerer jo dekningen størrelsen på partiene, og det er ikke unaturlig at Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet er størst. Man får gjerne et slags «styringstillegg», selv om dette ikke kommer de andre regjeringspartiene til gode i valgkampen. Derimot er det et enormt fokus på Jens Stoltenberg og Erna Solberg som partiledere, sier valgforsker Toril Aalberg, professor i statsvitenskap ved NTNU, og viser til at neste partileder på listen, Siv Jensen, ligger på nesten halvparten av medieoppmerksomheten som kommer statsministeren til gode.

Les også

Lille Venstre er Twitters gigant

— Det viser hvor ekstremt fokuset på de to statsministerkandidatene er blitt. Mediene har valgt to kandidater kampen står om, og kjører en slags «presidentvalgkamp» mellom dem – sikkert til fortvilelse for de andre partilederne, konstaterer Aalberg.Kristina Nilsen, nordisk analysesjef i Retriever, påpeker at partilederomtalen har klar sammenheng med hvor mye medieoppmerksomhet partiene deres har fått, spesielt når det gjelder de tre som er mest omtalt, nemlig Stoltenberg, Solberg og Jensen.

— De tre har tilsammen fått 57 prosent av den totale omtalen av alle partilederne, og partiene Ap, Høyre og Frp har fått 67 prosent av partiomtalen, sier Nilsen.

- Kjedelig for kunnskapsrike

Professor Anders Todal Jenssen påpeker at amerikaniseringen kjennetegner årets valgkamp på flere måter, blant annet ved at negative karakteristikker av motstanderens lederegenskaper har kommet opp i debattene. Valgforskeren påpeker at denne amerikaniseringen går dårlig med overens med det norske valgsystemet.

— Det norske systemet ligner veldig lite på amerikansk politikk. Partiene, ikke enkeltpersoner, er de viktige aktørene i norsk politikk, sier Todal Jenssen.

All valgforskning tilsier også at partipreferanser har mye større innvirkning når nordmenn avlegger sin stemme enn sympatier for enkeltpersoner i partiene.

— Ut fra folk et demokratiperspektiv og folks informasjonsbehov burde man jo snakke mest om partiene folk vet minst om. Men dramaturgiske hensyn driver fokuset på enkeltpersoner og de store partiene. Valgkampen er jo heller ikke innrettet mot de mest sofistikerte, kunnskapsrike velgerne. Den er mer rettet mot velgere som kan litt mindre og som er mindre engasjerte. Dermed blir valgkampen desto kjedeligere å følge i mediene for den som sitter med mye kunnskap, sier Todal Jenssen.

Professoren mener det sterke personfokuset blir til i samspill mellom mediene og politikerne.

— Men partiene selv opplever det som om de lever opp til medienes krav, sier han.

Husker Gro og Kåre-duellene

Historiker og forfatter Hans Olav Lahlum minner om at personfokuset i Norge har røtter tilbake til «Gro og Kåre»-duellene på 1980-tallet.

Les også

Flinkiser på Twitter og FB

— Så det har vært sterkt fokus på statsministerkandidatene også tidligere. Dette går litt i rykk og napp, men vi har nok sett en viss utvikling videre i den retningen. Med Gro og Kåre så det nærmest ut som om vi gikk mot et topartisystem, og vi er litt i samme situasjon nå: Det blir en selvforsterkende trend der de store partiene blir større og de små blir enda mindre, bemerker Lahlum.- Det hender vi er i situasjoner der to partier får definere hverandre som hovedmotstandere, og det tjener begge på. Men effekten kan nok også være at noen blir veldig lei de to. Vi har hatt litt for mange dueller mellom Jens Stoltenberg og Erna Solberg, da går det litt på tomgang.

Alle ser til USA

Inspirasjonen fra amerikansk valgkamp påvirker imidlertid ikke bare tradisjonell mediedekning i aviser og TV, men også hvordan partiene selv tar i bruk sosiale medier som sin «direktekanal» til velgerne. Stipendiat Bente Kalsnes, som forsker på bruk av sosiale medier i valgkampen ved Universitetet i Oslo, har undersøkt de ulike partienes bruk av kanaler som Facebook og Twitter.

— Det er store forskjeller i hvilke ressurser partiene har til rådighet i sosiale medier. Men felles for alle partiene, er at de oppgir inspirasjon fra Obamas presidentkampanje i 2009.

 1. Les også

  - Tam, borgerlig kulturpolitikk

 2. Les også

  Ministerposten kan glippe for Høyres favoritt

 3. Les også

  Gidder ikke svare på telefonen

 4. Les også

  Falske valgkamputspill på Facebook

 5. Les også

  - Ja, den politiske debatten er «petrobedøvet»

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR

  Årets statsministerduell har større betydning enn tidligere

 2. KULTUR

  Dette skulle bli den store sosiale medier-valgkampen. Men studentene Jørdi og Anders foretrekker fortsatt de vanlige.

 3. POLITIKK

  Nå er Støre velgernes statsministerfavoritt

 4. VERDEN

  Han får ikke duellere med jevnstore statsministerkandidater. Det skaper debatt i Sverige.

 5. POLITIKK

  Solberg og Støre kjemper om velgerne på Vestlandet. Men det er ikke der valget avgjøres, mener ekspertene.

 6. A-MAGASINET

  De tok feil om Brexit og Trump. Går meningsmålerne på en ny smell med det norske stortingsvalget?