Kultur

Spenning av det avanserte slaget

Vellykket syntese av høyteknologi og kjærlighet

 • Pål Gerhard Olsen

At thrilleren er en friere fugl i spenningslandskapet enn kriminalromanen, blir overbevisende dokumentert i denne svenske debuten.

Thrillerens natur er mer kosmopolitisk, skyldspørsmålet mer finmasket, og ikke minst skildrer den gjerne individets utrettelige kamp for noe han eller hun har kjært, om det så skulle gå på tvers av de ikke alltid like edle motivene til mektige samfunnsinstitusjoner.

Alle disse kjennetegnene gjør seg gjeldende i Mona , og avstemmes til hverandre med nennsom hånd, stort sett uten å svekkes av skjematisk vanetenkning.

Datavirus

Den Stockholms-baserte IT-guruen Eric Söderqvists mareritt starter da han tester ut prototypen til en oppsiktsvekkende oppfinnelse på sin jødiske kone Hanna.

Det dreier seg om en slags tenkehette som gjør det mulig å styre et tredimensjonalt internett utelukkende ved hjelp av den menneskelige hjerne – en nyvinning som vil kunne ha betydelig medisinsk nytteverdi på et senere stadium.

Men noe går katastrofalt galt.

Hanna faller i koma, og Eric knytter etter hvert hennes skjebne til et eksepsjonelt ondartet datavirus klekket ut av fundamentalistiske islamister. Siktemålet er å destabilisere den israelske stat, supplert av selvmordsbombere utplassert på strategiske steder.

Stigende kvalitetskurve

Dermed er tonen satt for en omfattende terrorjakt, og fra Erics personlige synsvinkel er den altoppslukende ambisjonen å medisinere Hanna tilbake til livet.

Vår mann slynges brått og brutalt ut av komfortsonen, først i Nice, så på ulike destinasjoner i Israel og Gaza, der han blir kasteball mellom Mossad, FBI og konstellasjonen Hamas/Hizbollah, i en eskalerende runddans som tilslører skillelinjene mellom venner og fiender.

Til sist lykkes det ham å sirkle inn skaperen av både viruset og antiviruset, og det er særlig portrettet av denne libaneseren og hans livshistorie som hever Sehlbergs kortpustede fortelling opp på et høyere refleksjonsnivå og viser at vi står overfor en genuin forfatter, ikke bare en kalkulerende plottmaker.

I det hele tatt er dette en roman med stigende kvalitetskurve, språklig og erkjennelsesmessig, og den forsvarer følgelig en pallplassering i det intelligente underholdningssegmentet.

Les mer om

 1. Litteratur

Relevante artikler

 1. KULTUR

  Anders de la Mottes nye krimroman er en kløktig og fengende intrige, men lovlig enkel samfunnsanalyse

 2. KULTUR

  Knausgård ute med ny personlig roman

 3. KULTUR

  Nina Lykkes roman i tredje opplag og solgt til Tyskland

 4. KULTUR

  Hverken satire eller alvor fungerer spesielt godt i Marit Eikemos nye roman

 5. KULTUR

  Nok en pris til «de skamløse jentene»

 6. KULTUR

  Litteraturkritiker Kjell Olaf Jensen er død