Kultur

«En styrt avvikling av radioens dybde og bredde»

I 2011 ble to av landets eldste radioprogrammer slått sammen til ett daglig magasin. Produsent Hildrun Hope Rydsaa og programleder Torkild Jemterud konstaterer at <i>Ekko</i> er blitt en suksess: P2-programmet har ca. 100.000 radiolyttere, samt annenplass på podkast-statistikken.

På ti år er det daglige tilbudet til NRK P2 redusert fra 26 til 11 programposter. Både politikere, kunstnere, ansatte og konkurrenter er kritiske.

  • Sturle Scholz Nærø

— P2 ble konstruert for det utvidede kulturbegrep. Nå holder lettvint skravling på å overta for dybde og kunnskap. Radioen er jeg ferdig med, sier Synne Skouen, tidligere kultursjef i NRK.

Også ledende mediepolitikere tar avstand fra de mange omleggingene av statskringkastingens eneste kulturkanal.Stortingsrepresentant Kårstein Eidem Lovaas mediepolitisk talsmann for Høyre, kommenterer:

- Lar seg styre

- Jeg er betenkt. Jeg har alltid hevdet, og jeg mener fortsatt, at P2 er den mest vellykkede allmennkringkaster-satsingen i Norge. Selvsagt skjønner jeg at kanalen må modernisere seg. Det jeg ikke skjønner, er en utvikling som kan tyde på at også P2 lar seg styre av markedet. Man hegner ikke om egenart og mangfold på den måten, fastslår Høyre-politikeren.

Arbeiderpartiets mediepolitiske talsmann,Arild Grande, sier:

— Kulturtilbudet er ekstremt viktig for NRK. Institusjonen har et klart ansvar for å gjenspeile hele befolkningen og skape bredde i formidlingen. Svekkes dette tilbudet, frykter jeg at ingen andre tar ansvaret.

Fra 31 til 11

Aftenposten har gjennomgått P2s programmer en tilfeldig julidag for 10 og 20 år siden. Opptellingen viser at kanalen i 1995 bød på 31 ulike programposter, nyhetssendingene ikke medregnet. Tilsvarende tall i 2005 var 26.

Gjennom dagen i dagsender kulturkanalen 11 forskjellige programmer. I tillegg kommer reprisene.

Idet Aftenposten presenterer oppsummeringen, utbryter programskaper Eva Nordlund:

- Stille revolusjon

— Er det blitt ille? Utviklingen bekymrer meg: En stor del av P2s lyttere setter pris på forutsigbarhet og programmer med klar profil. At tilbudet utvikles og forandres, er nødvendig. Samtidig mener jeg at faste programmer, med faste tema, må ha en tydelig plass. Lytterne er egentlig utsatt for en stille revolusjon, der vett og forstand taper terreng, sier Nordlund.

Etter 18 år i NRK Radio har den velkjente P2-røsten tatt sluttpakke. 2. august leder hun Søndagsavisa for siste gang. Senere på høsten blir programmet lagt om.

Trofasthet og tillit

— Den avgjørelsen er jeg uenig i. Miksen av nyheter, bakgrunnsstoff og kultur har gitt Søndagsavisa noen av P2s mest trofaste lyttere. I en kjappere og kjappere medieverden trenger man fordypning. Min bekymring er at trofastheten og tilliten til P2 skusles vekk når profilen vannes ut. Samtidig blir det nye tilbudet helt sikkert godt, understreker Eva Nordlund.

I P4, Norges største kommersielle radiokanal, sier sjefredaktør Trygve Rønningen:

- Markedstenkningen tiltar

Sterkt kritisk: P4-sjef Trygve Rønningen.

— Det overrasker meg at P2 har redusert antall programmer så sterkt. Flyt-radio, altså at programmene flyter i hverandre, er mye mer kommersiell enn et sendeskjema med over 30 punkter. Dette bekrefter det vi lenge har sagt: I NRK tiltar markedstenkningen, på bekostning av de kommersielle aktørene. Dermed er vi straks over på debatten om hva som skal være NRKs oppgaver fremover. Den trenger vi! fastslår Rønningen.Sjefen hans, styreleder og P4-veteran Kalle Lisberg, utdyper:

— Når alle løper etter de samme målgruppene, lider mangfoldet et stort tap. Hensikten med en allmennkringkaster er å levere noe som kommersielle aktører ikke kan levere. Også NRK skal utvikle seg, men endringene skjer ut fra feile parametere.

- Løper etter de kommersielle

- På hvilken måte?

- Til og med kanalen Alltid Nyheter har begynt å spille Elton John. En statlig kringkasting må bruke ressursene på kvalitet og egenart, ikke på å bekjempe det kommersielle tilbudet. Britene har nettopp fått på bordet en rapport som påpeker at BBC løper etter de kommersielle kanalene. Det blir spennende å følge debattene, både der og i Norge, sier Lisberg.

I debattinnlegg her i avisen har komponist Synne Skouen flere ganger kritisert utviklingen i P2, særlig musikkdekningen. NRKs tidligere musikksjef, senere kultursjef, sier nå:

Sterkt kritisk: Komponist og tidligere NRK-sjef Synne Skouen.

— Antallet repriser bare øker. Lytteren får matprogrammer i stedet for Klar en klassiker , repriser på Ekko i stedet for Ring inn musikken . I dag prates det overfladisk i magasinprogrammer om temaer som tidligere hadde egne dybdeprogrammer. I Komponistforeningen er vi særlig opptatt av at NRK gjør færre og færre opptak av urfremførelser. - 14 år etter at du valgte å slutte i statskringkastingen: En kort karakteristikk av utviklingen?

— Ledelsen går inn for en styrt avvikling av NRK radios bredde og dybde, særlig innen kunst og kultur. P2 ble konstruert som en kanal for det utvidede kulturbegrep. I dag handler det meste om underholdningsaspektet. Jeg bestemte meg for å være trofast så lenge Musikk i brennpunktet eksisterte. Da det programmet også forsvant, slo jeg opp med radioen, svarer Synne Skouen.

P2-sjefen: – En skivebom

- Det er en skivebom å vurdere kvaliteten ut fra antallet programtitler gjennom en dag, sier kanalsjef Ole Jan Larsen.

OleJanLarsen_breidde_AnneLivEkroll-FCJvH3wRHX.jpg

Larsen beskriver dagens P2-tilbud som et resultat av «tydelige valg»:— Vi har valgt å legge om noen programmer, som nærmest var enkeltmannsbedrifter, for å bygge opp sterke redaksjonelle miljøer. Synne Skouens påstander avviser jeg uten videre. Det vi jobber med, er å skape en tydeligere, enda bedre fordypningskanal, understreker kanalsjefen.

Deler av P2s tidligere tilbud beskriver han som «fagspesifikke programmer med smalere profil».

- I dag er vurderingen at også en fordypningskanal skal være allmenn. Den interesserte lytter skal ha utbytte av sendingene, uten å besitte omfattende forhåndskunnskap. Å påstå, eller bare antyde, at vi styres av markedet, faller på sin egen urimelighet.

- Hvordan da?

— P2 har en markedsandel på ca. fem prosent. Vi spiller ikke populærmusikk for å øke andelen, slik nesten alle andre gjør. Nettopp for å ta vare på egenarten, jobber vi stikk motsatt: Store deler av sendeflaten er verbal. Mitt råd til den som mener at P2 tilpasser seg et marked, er enkelt: Hør hva som faktisk blir sendt.

- Hva med kritikken av musikkdekningen?

— I 2014 gjorde NRK opptak av 24 urfremførelser, det vil si én nesten annenhver uke. Åpenbart har det heller ikke gjort inntrykk på Synne Skouen at sendetiden for samtidsmusikk er fordoblet i år, samtidig som redaksjonen er styrket. P2 driver journalistisk kunnskaps- og kulturformidling. Ellers kunne vi ha satt hele virksomheten ut til universiteter og høyskoler, svarer kanalsjef Ole Jan Larsen.

P2-lederen understreker at radiomediet er på vei inn i en ny tid. Om to år, når FM-nettet slukkes, blir det heldigitalt.

— I dag tilbyr NRK 12 digitale kanaler. Dermed er det ekstra viktig med et godt, profesjonelt tilbud som skiller seg ut, presiserer Larsen.

Les også

  1. Kommersiell radio vinner flere lyttere

  2. NRK Radio er «en sykmeldingsmaskin»

  3. Stein Torleif Bjella blir P2-reporter