Bokanmeldelse: Grundig innføring i populismens historie og karakter

Professorene Cas Mudde og Cristóbal Rovira Kaltwasser forklarer positive og negative trekk ved populismen.

Cas Mudde og Cristóbal Rovira Kaltwasser
  • Atle Christiansen

Cas Mudde og Cristóbal Rovira Kaltwassers Populisme er blitt en grundig og lærerik innføringsbok i populismens historie og karakter. Populisme er et moderne fenomen. Ideologien er i vinden flere steder i verden i dag, men den er slett ikke så ny som 5, 10 eller 50 år.

Mudde og Kaltwasser forteller at populisme vokste frem i Russland og USA på 1800-tallet i takt med demokratiets utvikling. Her er de to professorene på linje med forskningen for øvrig. Populismen er like gammel som det moderne demokratiet. Tenkemåten har fulgt det liberale demokratiet som en skygge og populariteten har kommet i bølger, særlig i Latin-Amerika som har vært gjennom tre store populismebølger.

Les hele saken med abonnement