Kultur

Schibsted-topp varsler felles kamp mot Facebook og Google

Medie-Norges kanskje mektigste mann vil samle landets mediehus i én allianse mot globale konkurrenter. Slik skal norsk journalistikk overleve.

Styreleder Ole Jacob Sunde i Schibsted ASA inviterer andre mediehus, myndigheter, brukere og annonsører til dugnad for å hente tilbake deler av norske annonsekroner som forsvinner ut av landet.
 • Øystein Aldridge
  Øystein Aldridge

— Hvis vi skal ha en levende presse i Norge i fremtiden, må det en nasjonal dugnad til, sier Ole Jacob Sunde.

Han er styreleder i landets største mediekonsern, som blant annet eier Aftenposten, VG og Finn.no. I tillegg sitter han på toppen i Stiftelsen Tinius, som eier mer enn en fjerdedel av Schibsted og som skal garantere for de frie medienes plass i konsernet.

- Vår felles kamp mot utenlandske selskaper er mye tøffere enn konkurransen innad i Norge, sier Sunde.

Før kjempet norske mediehus om norske bedrifters reklamekroner. Så kom Facebook og Google. Med billigere og mer attraktive annonseprodukter, forsvinner en stadig større del av det norske reklamemarkedet på ca. 20 milliarder kroner til globale mediegiganter.

Mediebyrået iProspect antar at Google og Facebook i 2016 samlet vil omsette for 3,8 milliarder kroner i Norge. Sundes plan er å snu pengestrømmen.

— Det krever at vi bygger opp en teknologisk infrastruktur. I Schibsted jobber mange hundre teknologer med dette, men det krever mer enn teknologi. Vi må samarbeide med andre mediehus, med myndigheter, med våre brukere og annonsører, sier Sunde.

Mer personlige medier

Samarbeidet han ser for seg, innebærer blant annet følgende:

 • Norske medier bør utforske muligheter for å samarbeide om produksjon og distribusjon av innhold.
 • Mediehusene må vurdere å dele brukerdata med hverandre. Slik kan de utvikle mer attraktive annonseprodukter og dermed ta tilbake en del av pengene som nå forsvinner til Google og Facebook.
 • Den teknologiske infrastrukturen som gjør dette mulig, skal følge norske regler for skatt og personvern.
  Parallelt med at mediene kan samarbeide, kommer også muligheten til å lage langt mer personlige nettsteder tilpasset hver enkelt bruker.

— Det kan for eksempel innebære at man slipper å få opp artikler man allerede har lest når man går inn på Aftenposten.no. Man vil også få en langt større dybde i enkeltsakene, fordi hver artikkel kan bygges opp av stoff som er produsert på tvers av norske mediehus, sier Sunde.

Det er for tidlig å svare på hvordan inntektene mellom norske mediehus kan fordeles dersom de skal samarbeide om å distribuere hverandres innhold.

Frir til NRK

Spesielt viktig er det for Sunde å få med seg NRK. Statskanalens innhold og brukerdata er gull verd for kommersielle medier.

— Det er et paradoks at NRK laster opp på tusenvis av artikler på Facebook, men ingen på VG eller Aftenposten. NRK gir bort data til Facebook og hjelper dem med å tiltrekke seg norske bruker. Dermed forsvinner reklamekronene ut av landet. Jeg mener NRKs innhold må være tilgjengelig for alle norske medier, sier Sunde.

I første omgang tar utviklingen sikte på å koble sammen Schibsteds egne mediehus og markedsplasser, som Aftenposten, VG, Bergens Tidende, Aftenbladet, Fædrelandsvennen og Finn.no.

Arbeidet er godt i gang og løsninger rulles ut gradvis. Neste steg vil være å gi andre norske medier tilgang til den samme teknologien.

— Facebook er ikke fremtiden

Mens Google og Facebook er effektive kanaler for distribusjon av innhold i dag, tror ikke Sunde de to er fremtidens løsning for norske mediehus.

— Man mister både inntekter og en god del av friheten sin. Som en varig løsning vil det ha store konsekvenser for den enkelte bedrift, sier Sunde.

Han tror de fleste mediehusene skjønner dette, men en økonomisk presset situasjon gjør at amerikanske tilbud fremstår fristende.

— Vi velger å si nei , og utvikle et alternativ. Vi har ryggrad og teknisk kompetanse til å lage egne løsninger. Samtidig mener jeg det er en samfunnsplikt å skape et tryggere, økonomisk fundament for fremtidens norske mediebedrifter, sier Sunde.

NRK sier ja til mer samarbeid

— Norge er et lite land i global konkurranse, men de globale aktørene er neppe interessert i å bevare norsk språk og kultur. Vi er for å samarbeide så lenge det ikke fører til mer enfoldige medier, sier distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen i NRK.

NRK er prinsipielt positive til alt som støtter opp om mediemangfoldet. I fjor høst arrangerte NRK debatter sammen med lokale medier i hele landet i forbindelse med kommunevalget.

— Vi har sett at dette går helt fint, sier Gynnild-Johnsen.

- Ingen klar løsning

Det er likevel tre begrensninger å ta hensyn til: Det ene er rettigheter knyttet til spesielt de historiske arkivene. Også når det gjelder sport er det mange kompliserte rettighetsspørsmål.

Det tredje er at NRK ikke må bevege seg over på forretningsområdet til NTB, som dekker nyheter fra hele landet som distribueres av svært mange norske medier.

— Vi må være ytterst forsiktige når det gjelder grensen mellom deling av innhold og det å utfordre NTBs forretningsmodell, sier Gynnild-Johnsen.

Amedia, som eier rundt 70 lokale mediehus, sier de i utgangspunktet er åpne for å diskutere det meste som dreier seg om økt samarbeid i bransjen.

— Vi ser behovet, men det må avklares hvordan dette kan organiseres. Løsningen på dette står ikke veldig klart for oss, sier Stig Finslo, som er direktør for samfunnskontakt.

Vil ha felles innlogging for alle medier

Også Mediebedriftenes Landsforening (MBL) er positive til mer samarbeid på tvers av mediehusene.

— Vi ser at mediemarkedet står sterkere sammen, særlig med tanke på konkurransen med globale aktører. Videre mener vi NRKs innhold like gjerne kan deles med for eksempel VG som med Facebook, sier administrerende direktør Randi S. Øgrey.

MBL er i gang med å se på muligheten for én felles innloggingsløsning for alle landets medier. Amedia og Schibsted har i dag hver sin egenutviklede løsning for innlogging.

— Innretningen på det må det kommersielle markedet ta seg av. Vår hovedtilnærming er at vi må samarbeide og dele mer, samtidig som vi skal fortsette å konkurrere om journalistikk og innhold, sier Øgrey.

Sunde er bekymret for mediemangfoldet

I Schibsted-avisene foregår det allerede en betydelig deling av redaksjonelt stoff.

I vinter ble markedsavdelingene i Aftenposten, Bergens Tidende, Aftenbladet og Fædrelandsvennen slått sammen.

I Stavanger går det en debatt om Schibsteds rolle som eier av byens største avis. Konsernet beskyldes for å være mer opptatt av å tappe Aftenbladet for ressurser enn av å produsere lokal kvalitetsjournalistikk.

 • - Hva er det Schibsted vil? Rapport fra slaktehuset Aftenbladet.
  Sunde har ikke et presist svar på hvor langt avisene kan gå når det gjelder stoffutveksling og sammenslåing.

— Veldig mye god journalistikk har en lokal eller regional forankring. Sånn vil det også være i fremtiden. Vi helt avhengige av å ha dyktige journalister i Stavanger, samtidig som digitaliseringen gjør at en del stoff blir mer geografisk uavhengig. På en rekke områder er det aktuelt å tenke mer samarbeid. Den trenden vil fortsette, sier Sunde.

Han tror antall nyhetsnettsteder i Norge kommer til å bli betydelig færre.

— Dette handler først og fremst om at det er vanskelig å opprettholde en god økonomi knyttet til nyhetsproduksjon. Generelt sett er jeg bekymret for mediemangfoldet i Norge, nettopp fordi jeg tror det blir mer og mer krevende å gjøre produksjon av medieinnhold lønnsomt, sier Sunde.

Frykter mediene blir likere hverandre

Medieprofessor Jostein Gripsrud ved Universitetet i Bergen er skeptisk til økt utveksling av stoff mellom norske medier

— Hvis stadig flere aviser bruker mer av det samme stoffet, blir avisene likere. Ut fra det jeg hører her, skisseres en situasjon der mengden journalistisk arbeid synker til fordel for annen virksomhet. Jeg kan heller tenke meg en modell der inntektene som Finn.no genererer, systematisk føres tilbake til medievirksomheten som enheten i sin tid ble tatt ut av, sier Gripsrud.

Han deler ikke Sundes tanke om at NRKs innhold nødvendigvis må være tilgjengelig for kommersielle medier.

— NRKs oppgave er primært å tjene det norske publikum, ikke å tjene norske mediebedrifter. Jeg synes dette høres ut som et forsøk på å skaffe seg gratis innhold i en situasjon der Schibsted har redusert staben i sine aviser så mye at det begynner å skorte på stoff, sier Gripsrud.

2402media.png