VG felt for både dekningen av dansevideoen og evalueringsrapporten

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener VG har brutt god presseskikk på flere punkter.

Sjefredaktør i VG, Gard Steiro, hilser på Sofie (27) før behandlingen startet

Pressens Faglige Utvalg (PFU) har konkludert: VG har brutt god presseskikk både i artikkelen om Bar Vulkan-saken og evalueringsrapporten avisen laget i etterkant.

Bar-Vulkan-saken ble felt på fem punkter, og avisens egen evalueringsrapport om kildehåndteringen av Sofie ble felt på to punkter. Dette er den mest omfattende fellelsen noensinne i PFU, ifølge NTB.

– Saken er en skamplett i norsk pressehistorie, sa PFU-medlem Liv Ekeberg da saken ble behandlet i PFU onsdag formiddag.

Burde klargjort premissene

Onsdag formiddag behandlet PFU saken om hvorvidt VG har brutt pressens etiske retningslinjer i Bar Vulkan-saken. Kvinnen i videoen som omtales i saken, Sofie (27), klaget i mai inn VG på syv punkter i Vær Varsom-plakaten.

Avisen hadde på forhånd erkjent brudd på fem av de syv punktene, men var ikke enig med Sofie i at også den 55 siders lange evalueringsrapporten som ble laget i ettertid bryter med god presseskikk.

PFU konkluderte med at VG felles på fem punkter for dekningen av saken – de samme fem punktene avisen allerede har erkjent.

VG ble også felt på to punkter for evalueringsrapporten. Bruddene omhandler måten VG behandlet Sofie da hun fikk lese og gi innspill til rapporten.

Arbeidet med rapporten ble ledet av VGs nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken. Hun får kritikk fra PFU for ikke å ha gjort Sofie kjent med premissene som gjaldt for gjennomgangen av rapporten før hun ankom møtet. Dette mener utvalget bryter med punkt 3.3 om å gjøre premissene klare for en intervjusituasjon og 3.9 som å opptre hensynsfullt.

Flere har kritisert VGs evalueringsrapport for å gjengi upublisert materiale. PFU konkluderte likevel med at evalueringsrapporten ikke bryter med punkt 3.6 i Vær varsom-plakaten, som sier at man som hovedregel ikke skal utlevere ubpublisert materiale til utenforstående.

– VG har derimot selv innhentet dokumentasjon og informasjon fra ulike parter, og publisert materialet i en egen redaksjonell evaluering. Slik utvalget ser det må dette anses på lik linje med annet journalistisk arbeid, sa Trude Hansen i sekretariatet.

Lettet for at saken nå blir behandlet

Sofie var til stede under onsdagens PFU-behandling sammen med sin advokat, Knut-Asbjørn Solevåg. VGs sjefredaktør Gard Steiro og nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken var også til stede.

– Det vil være naturlig å gjenoppta kontakten med dem etterpå. Vi ser frem til å få en avgjørelse på dette her, og vi har full tillit til utvalget. Sofie har det helt greit og er lettet for at saken nå blir behandlet, sa Solevåg til Aftenposten før behandlingen.

Det har ikke lyktes Aftenposten å få kontakt med Sofie etter fellelsen. Til NRK sier Sofies advokat at hun ikke har tatt stilling til om hun vil ta rettslige skritt mot VG. Hun kommer imidlertid til å be om å få kompensasjon for sine advokatutgifter.