«Dronene kommer» byr på et interessant fugleperspektiv

Kunstanmeldelse: Droner krever at vi eksperimenterer med nye måter å tenke på for at kart og terreng skal passe bedre sammen.

Anders Eiebakke minner om at borgerne kan insistere på en annen bruk av teknologi enn stater og multinasjonale selskaper, noe som poengteres tydelig ved å inkludere et drone-verksted i utstillingen.

Hva er en drone? Et ubemannet, fjernstyrt, fartøy som vanligvis flyr, men som også kan grave seg ned i bakken eller seile på vannet. Svevevarianten er egnet til filming, fordi de kan bevege seg inn de smaleste steder og kan stå nesten stille i luften. De kan brukes til å sniktitte på naboen eller levere pakker, som Amazon har begynt med, men ofte forbindes nok droner med krig – og det er ikke så rart. De fleste lands har nå droner kapable til både spionasje og drap.

Men la oss stoppe litt opp: Ser vi gjennom dronens synsvinkel er det nemlig noen kategorier som ikke passer helt med virkeligheten lenger.

Les hele saken med abonnement