Færre vielser gir sjømannskirkene store inntektstap

Den norske sjømannskirken på Gran Canaria er det mest populære stedet for nordmenn å gifte seg i utlandet. Likevel har antall vigsler i norske sjømannskirker gått ned de siste årene.

28 par giftet seg i sjømannskirken i San Fransisco i fjor.
  • Arve Henriksen

I fjor ble 141 par viet i den norske sjømannskirken på Gran Canaria. Det var 35 flere enn nummer to på vigselslisten for 2011, nemlig København.

Alt i alt ble 937 par viet på de norske sjømannskirkene rundt i verden i 2011. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med toppåret 2008, da lå antall vielser på 1327. I 2010 ble det viet 968 par.

Til sammenligning lå antall vigsler i sjømannskirken på Gran Canaria på 178 i 2005.

Det er bekymringsfullt for mange kirker, som er avhengig av bryllupsinntektene.

– Enkelte av våre kirker er avhengig av de inntektene disse vielsene gir, spesielt Gran Canaria og Pattaya har mange vielser. For disse genererer dette mye penger, jeg vil anslå at mellom 6 og 10 av våre sjømannskirker er veldig avhengig av disse bryllupsinntektene, sier Erik Iden, markedssjef i Sjømannskirkene.

Inntekter

I dag må brudepar betale 4500 kroner for å gifte seg ved en av sjømannskirkene. For sjømannskirken på Gran Canaria medførte 141 vielser en inntekt på over 600.000 kroner.

Når antall vielser går ned, gir det mindre penger inn for kirken. En tredjedel av inntektene til sjømannskirkene kommer i dag fra statsbudsjettet, resten må kirkene skaffe selv, enten i form av gaver eller andre inntekter.

Selv om Erik Iden understreker at en vigsel ikke skal være styrt av økonomiske vurderinger, mener han sjømannskirkene må bli flinkere til å markedsføre sitt bryllupstilbud.

– Vi vil gjerne at folk gifter seg i sin egne menighet, vi skal ikke være noen konkurrent til den norske kirke. Men samtidig er det mange som ønsker å vie seg andre steder, og da må vi bli enda flinkere til å informere

om at vi står til tjeneste, sier Iden.

Øker

Samtidig viser prognosene for 2012, gjennom bestillinger på vigsler som allerede er blitt gjort, tegn til at antall vielser er på vei opp.

– Grunnen til at det ser ut til å øke kan være en kombinasjon av økonomisk gode tider, samtidig som det går stadig flere direktefly der vi har våre kirker, sier han.

Flere av kirkene kan også tilby overnatting ved kirkene, som også genererer inntekter.

– Uten at dette er en bevisst satsing, så er det flere kirker som kan tilby overnatting. Det er bare blitt slik, sier Iden.