Kultur

Francis Fukuyama: – Senk farten på inntaket av flyktninger

Økt høyrepopulisme og sinte flyktninger vil føre til politisk tilbakeslag. Det er pessimistiske spådommer statsviter Francis Fukuyama har for Europas fremtid.

  • Thea Storøy Elnan
    Thea Storøy Elnan
    Journalist

Likevel mener Fukuyama det ikke er slutten på verdensdelens historie.

– Nei, institusjoners holdbarhet avhenger av deres evne til å tilpasse seg ulike omstendigheter. EU er en mer levedyktig institusjon enn hva folk anerkjenner. Hverken Europa eller Den europeiske union vil kollapse på grunn av flyktningkrisen, sier han.

Fukuyama har endelig ankommet Oslo. Han er i Norge for første gang og skal snart spise middag med kronprinsen. Et rødt slips med små hunder og hjerter henger fra halsen. Sår hals til tross, røsten er klar da han blir bedt om å komme med løsningsforslag til krisen i Europa.

– For å løse flyktningkrisen må Europa gjøre to ting. For det første må det bruke mye mer penger på å ta vare på flyktningene som er i Midtøsten. For det andre trenger Hellas og Italia hjelp til å sikre grensene sine. Schengen-avtalen gir ingen mening uten kontroll over de ytre grensene.

Les intervju med Ingvar Ambjørnsen i samme serie om Europa-krisen:

Les også

- De er Elling-figurer som ikke er morsomme

– Se til USA

Professoren fra Stanford University i USA ble for alvor kjent med essayet The End of History? i 1989 og oppfølgerboken The End of History and the Last Man i 1992. Fremtidsvisjonen var klar: Alle nasjonalstater blir til slutt liberale demokratier, historien om ideologienes kamp stopper etter det. Berlinmurens fall og Sovjetunionens kollaps var bevis nok, men kritikken i ettertid har allikevel haglet.

I sin nyeste bok Political Order and Political Decay (2014) skriver Fukuyama at en vellykket stat har borgere som deler en distinkt identitet og felles formål. For mange land betyr nasjonal identitet det samme som en felles etnisitet og religiøsitet. For at Europa skal overleve flyktningkrisen, må statene derfor forme sin nasjonale identitet rundt politiske verdier, mener Fukuyama.

– Former man kultur rundt for eksempel demokrati, betyr det ingenting hvor du kommer fra. Om du aksepterer demokrati som verdi, blir du akseptert i samfunnet. Det er en nasjonalstat som er fleksibel nok til å integrere flyktningene. USA er en nyttig modell for dette, som har formet sin nasjonale identitet rundt rettsstaten og grunnloven.

Les hva forfatter Ian Buruma mener kan løse krisen i Europa:

Les også

- Vi glemmer at mange EU-land trenger innvandring

– Likevel skriver du at de amerikanske institusjonene er i ferd med å råtne på rot?

– Ja, det har å gjøre med polariseringen mellom de to amerikanske partiene å gjøre, samt at de sosiale og geografiske kløftene i samfunnet vokser. Det amerikanske samfunnets evne til å integrere migranter derimot, er sterkere enn noensinne. Det kan ikke engang Donald Trump nekte for.

Flere høyreekstreme

Annet enn at den tyske forbundskansleren Angela Merkel fikk vist seg som en god leder for første gang, har Fukuyama lite annet godt å si om Europas håndtering av flyktningkrisen. Han tror vi har et politisk tilbakeslag i vente.

– Det er uunngåelig at de høyrepopulistiske partiene i Europa vil fortsette å vokse. De ønsker å beholde landets kultur, noe som ikke er helt urimelig. Det kommer til å bli vanskelig å assimilere folk om ikke landene senker farten på inntaket av flyktninger. Migrantene kommer til å bli sinte og misfornøyde. Det må Europa være bedre forberedt på.

Les også om norske myndigheter som vil bosette flere flyktninger:

Les også

Lager kriseplaner

– Hvordan vil situasjonen i Europa utarte i årene som kommer?

– Jeg har omsider lært at jeg ikke skal komme med spådommer, men det tryggeste svaret er at nasjonalstaten ikke forsvinner, hverken under EUs utvisking av grenser eller globaliseringen. Ideen om at vi beveger oss forbi nasjonalstaten er bare dum. Det finnes ingen alternativ organisasjon som har makt til å forsvare samfunnet og håndheve loven. EU, FN og flernasjonale selskaper kan ikke gjøre samme nytte, uansett hvor sterke de blir.

Savner demokrati i EU

– Har EU institusjonene som trengs for å ta imot flyktningene på en god måte?

– Det avhenger av hvilket land det er snakk om. Den beste rollemodellen for integrering av flyktninger er Frankrike. Siden revolusjonen har det franske konseptet for statsborgerskap vært basert på at du er født i Frankrike, ikke hva slags etnisk bakgrunn du har. Britene derimot har misforstått hva multikulturalisme er. I Storbritannia kan du drive en muslimsk skole som bevisst ekskluderer ikke-muslimske barn. Det er en dårlig idé. Skolesystemet bør aktivt brukes til å forme folks felles kulturelle verdi.

– Er det et problem at makten i EU sentraliseres i Brussel?

– Ja, det gjør EU til et svakt system. EU bør gjøres mer demokratisk ved å gi lovgiverne i parlamentet ekte makt, men jeg tror ikke det skjer. EUs regelverk gjør det umulig å endre.

Foredrag ved UiO i dag

I dag kan du følge foredraget til den verdenskjente statsviteren på aftenposten.no. Foredraget holdes i forbindelse med et besøk Fukuyama gjør ved Senter for utvikling og miljø (SUM) i Oslo. Her skal han snakke om flyktningkrisen og om et USA som kan forvitre. I tillegg vil han snakke om hvordan staten styres og blir til av organisasjoner utenfor staten, inkludert privat sektor og ikke-statlige organisasjoner – også et lite omdiskutert tema i dagens demokratiteori.

Stater handler om makt – makt til å forsvare samfunn og håndheve lover. Det finnes ingen alternative organisasjon som kan gjøre det, verken flernasjonale selskaper, FN eller EU, sier Fukuyama til Aftenposten.

Følg foredraget hans direkte fra kl. 14.00 i dag her:

Det vil også komme opptak av foredraget i etterkant.

Les andre intervjuer i Det nye Europa-serien:

Les også

  1. Forfatter Ingvar Ambjørnsen

  2. Historiker og journalist Geert Mak

  3. Forfatter Ian Buruma

Les mer om

  1. EU
  2. Flyktninger