Utenfor fellesskapet

Wenche Blomberg:

GALSKAPENS HUS - Internering og utskilling i Norge 1550-1850.

Universitetsforlaget

Forfatteren legger for dagen et stort materiale og beskriver levende gjennom utallige eksempler