Nazileder med vinnende vesen

Berget karismaen Hitler-yndlingen Albert Speer fra galgen etter Nürnberg-prosessene i 1945-46? En ny dramadokumentar fra BBC avslutter sin første del med den påstanden.

  • Per Haddal

Vår vurdering:

5 av 6

Karakter: 5

Det påstås at Speer som supereffektiv rustningsminister forlenget den annen verdenskrig med to år, også ved hjelp av rå og storstilt slavedrift. I 1945 saboterte han Hitlers ordre om å ødelegge Tyskland, med stor personlig risiko og med blikk for fremtiden.Arkitekt Speer er uten tvil den mest sammensatte og gåtefulle av nazilederne som ble stilt for krigsforbryterdomstolen. Han var intelligent nok til å gjøre forhandlingene til et personlig skyld— og soningsdrama; nazisten som sa unnskyld og ville hindre at Hitler-kulten blomstret opp igjen. Slapp han for lett? Hadde han et teflonbelegg med sin fremtoning og tankemønstre som respektabel og forfinet byråkrat, lik mange av domstolens ansvarlige? Kontrasten er det korrupte og pyntesyke narkovraket Hermann Göring som dramadokumentaren gjør mye ut av.

Best.

"Nürnberg - nazister til doms" er den beste behandlingen på film og fjernsyn av Nürnberg-dramaet jeg har sett. Med professor Richard Overy som hovedkonsulent har Nigel Paterson både skrevet og regissert en blanding av dramatisering, kutt til arkivopptak, også direkte i en scene, intervjuer med sakkyndige. En fortellerrøst går myndig og med dramaturgisk finesse gjennom stoffet.Paterson har sikret gode skuespillere som ligner, ikke minst er Nathaniel Parker fremragende som Speer, en figur som går i konfrontasjon med sin fortid samtidig som han skjuler mye, med sin spesielle karisma. De etiske dilemmaene, de menneskelige gåtene, alle manøvrene og strategiene i rettssalen - det blir oversiktlig og forståelig fremstilt, uten sentimentale såpeingredienser. Og uten å forenkle.

Hengt.

Speer skulle nok ha vært sendt til galgen, særlig om man tar hensyn til enda mer belastende materiale som senere kom til syne. Men med sin tilsynelatende ærlighet har han bidratt mer til å belyse nazismen som fenomen enn han ville ha gjort hengt, i 1946.

Hitlers arkitekt Albert Speer spilles fremragende av Nathaniel Parker.