Kultur

Tre forlag med delvis seier mot Konkurransetilsynet

Forlagene Aschehoug, Gyldendal og Cappelen Damm vant en delvis seier over Konkurransetilsynet i Oslo tingrett.

  • og NTB

Forlagene nektet å godta overtredelsesgebyrene de ble ilagt av Konkurransetilsynet i mars i fjor og gikk til sak. Oslo tingrett reduserte gebyrene fra snaut 27 millioner kroner til 13,5 millioner kroner.

I dommen heter det blant annet at «Etter en skjønnsmessig helhetsvurdering – hvor hensynet til gebyrenes avskrekkende virkning også er tillagt vekt – har retten kommet til at Cappelen Damm og Gyldendal skal idømmes et overtredelsesgebyr på fem millioner kroner hver, mens Aschehoug skal idømmes et gebyr på tre og en halv million kroner.»

Opprinnelig fikk Cappelen Damm et gebyr på 9,1 millioner kroner. Aschehoug ble ilagt et gebyr på 9,66 millioner kroner, og Gyldendal ble bedt om å betale 7,88 millioner kroner.

  • Bakgrunn: Fire forlag får kjempebot for ulovlig samarbeid

Ulovlig samarbeid

Staten fikk medhold i at forlagenes samarbeid var ulovlig, samtidig som forlagene har fått overtredelsesgebyrene vesentlig redusert.

Konkurransetilsynet mente de fire forlagene har samarbeidet om en kollektiv boikott av distributøren Interpress og utvekslet konkurransesensitiv informasjon.

Det fjerde forlaget som ble ilagt gebyr for kartellvirksomhet, var Schibsted Forlag, men de valgte å betale sitt gebyr på nærmere 4,6 millioner, og avstå fra søksmål. Schibsted Forlag ble kjøpt opp av Vigmostad & Bjørke i 2015, mens saken var under etterforskning. Partene ble ved oppkjøpet enige om at Schibsted ASA skulle holdes solidarisk ansvarlig i saken og håndtere en eventuell bot.

Forlaget uenig

Tilsynet mener samarbeidet hadde som mål å begrense konkurransen i massemarkedet for bøker. Dette omfatter utsalgsstedene som ikke er bokhandler, slik som kiosker, dagligvarebutikker og bensinstasjoner.

Interpress er et selskap i Reitan-konsernet, men selskapet ga opp bokvirksomheten i 2014.

Cappelen Damm har bestridt at forlaget har gjort noe som er i strid med konkurranseloven og har derfor hevdet at det ikke foreligger grunnlag for ileggelse av overtredelsesgebyr.

– Vi tar Oslo tingretts dom til etterretning, selv om vi er overrasket over resultatet og uenig i konklusjonen. Vi vil nå gå grundig gjennom premissene sammen med våre advokater for å ta endelig beslutning om en eventuell anke, sier konsernsjef Tom Harald Jenssen i Cappelen Damm i en melding til NTB.

Les mer om

  1. Konkurransetilsynet
  2. Cappelen Damm
  3. Gyldendal
  4. Bokbransjen
  5. Forlagsbransjen
  6. Aschehoug
  7. Oslo tingrett