Nasjonalgalleriet stenger dørene i januar

Samtidig lover kulturminister Trine Skei Grande (V) at lokalene på Tullinløkka skal brukes til kunst også etter at Nasjonalmuseet har flyttet til Vestbanen i 2020.

Nasjonalgalleriet på Tullinløkka i Oslo stenges neste år. Kunstsamlingen er på vei til det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen.

Torsdag åpner en ny og omfattende Harald Sohlberg-utstilling i Nasjonalgalleriet. Den blir den siste i bygget. I alle fall midlertidig. 13. januar 2019 avsluttes utstillingen, og da stenges dørene på Tullinløkka for publikum.

– Vi har ønsket å holde Nasjonalgalleriet åpent så lenge som mulig, og har gått mange runder for å se om det var mulig med aktivitet i bygget i den krevende fasen med flytting til det nye museet. Konklusjonen er at det ikke er forsvarlig med ordinær drift i bygget mens vi flytter, sier Karin Hindsbo, direktør for Nasjonalmuseet, som Nasjonalgalleriet er en del av.

Årsaken er en for «stor sikkerhetsrisiko» for både kunsten og de ansatte ved galleriet. Byggets beskaffenhet og den store mengden kunst som skal flyttes, gir helt spesielle føringer og utfordringer.

– Vi har vurdert sikkerhetsbildet og konkludert slik. Selvsagt har vi ønsket å holde bygget åpent også i flytteprosessen, men vi håndterer helt uerstattelig kunst fra den norske og europeiske kulturarven. Vi må ta særskilte hensyn til at disse verkene kommer trygt frem til det nye museet, sier Hindsbo.

Direktør Karin Hindsbo ved Nasjonalmuseet sier at det ikke er forsvarlig med aktivitet i bygget mens Nasjonalgalleriet flytter.

Åpner i 2020

Hun understreker at dette er en snakk om en midlertidig stengning, og at galleriets 53.031 verk vil bli en naturlig del av det nye Nasjonalmuseet som åpner på Vestbanen i Oslo i løpet av 2020.

Samtidig starter snart prosessen med å finne en permanent løsning for selve bygget Nasjonalgalleriet. Den skjer i samspill med kulturdepartementet og statsråden.

– Vi er i god dialog, og jeg tror på et nydelig samspill mellom det nye bygget på Vestbanen og historiske bygg som Nasjonalgalleriet i fremtiden, sier Karin Hindsbo.

Lover videre bruk av Nasjonalgalleriet

I Jeløya-plattformen fra januar heter det at Regjeringen skal arbeide for å bevare Nasjonalgalleriet som en del av Nasjonalmuseet, og at bygningen skal brukes til visning av kunst også i fremtiden.

Kulturminister Trine Skei Grande (V) sier departementet jobber med modeller for hvordan Nasjonalgalleriet skal være en del av Nasjonalmuseets utstillingsareal i fremtiden.

– Vi skal sikre at stengningen skal vare kortest mulig, og at Nasjonalgalleriet skal forbli en del av Nasjonalmuseet. Vi håper vi om kort tid kan gå offentlig ut med planer for dette. Vi kan ikke love at planen er klar før Nasjonalgalleriet stenger 13. januar, men vi kan love at Nasjonalgalleriet skal bli et åpent sted for kunst, sier Grande.

Kulturdepartementet opplyser at midler til videre drift av Nasjonalgalleriet ikke kommer til å inngå i statsbudsjettet for 2019.

Kulturminister Trine Skei Grande (V) forsvarer stengningen av Nasjonalgalleriet.

Blir over ett år uten lokaler

Kulturministeren forsvarer samtidig stengingen på Tullinløkka.

– Vi skal prøve å gjøre flytteprosessen så kort som mulig, men må flytte noen ting fysisk fra Nasjonalgalleriet til Nasjonalmuseet ved Vestbanen. Da går det ikke an å holde begge museene åpne, sier hun.

Det nye museet på Vestbanen åpnes i 2020. Eksakt dato er ikke bestemt. Det er derfor for tidlig å slå fast hvor lang tid det vil gå fra Tullinløkka stenger til Vestbanen åpner.

– Vi jobber med ulike løsninger. Vi skal se hvordan vi kan gjøre flytteprosessen så kort som mulig. Vi jobber på spreng, sier Grande.

– Blir forbannet

På telefonen fra Milano reagerer arkitekt Fredrik Torp sterkt på avgjørelsen som nå er tatt om å stenge 13. januar 2019. Torp er leder for aksjonen Redd Nasjonalgalleriet.

– Jeg har jobbet med denne saken i ti år og blir fortørnet når jeg hører at dette er konklusjonen. Dette er komplett udugelig og arrogant overfor Oslo. Nå blir byen uten statlig museum i halvannet år, og det er sjokkerende. Dette ville ikke skjedd i andre byer, sier Torp.

Han reagerer på at man kaller dette en midlertidig stengning.

– Hva betyr det? Nå tømmer de huset helt, men hva har de tenkt å gjøre etterpå? Det vet vi ingenting om, sier Torp.

Han mener at Nasjonalgalleriet i flytteprosessen kunne stengt døren opp til annen etasje, pakket der oppe på dagtid og så flyttet kunsten om natten.

Arkitekt Fredrik Torp reagerer med sinne på stengningen av Nasjonalgalleriet.

Håper Grande tar grep

Nå setter han sin lit til kulturministeren.

– Jeg stoler på Trine Skei Grande og har tiltro til at hun kan få til noe her. Men jeg har veldig liten tiltro til statsministeren og finansministeren, som ikke har ytret ett ord i denne saken. Jeg er redd Grande kan få vanskeligheter med å få gjennomslag, sier Torp.

Grande er forundret over kritikken fra aksjonsgruppen.

– Jeg hadde forventet at de ville heie litt på oss. Vi har snudd alle steiner for å finne ut hvordan vi kan flytte kunst over til det nye Nasjonalmuseet på kortest mulig tid. Vi har klare sikkerhetsrapporter som sier at vi ikke kan holde dørene åpne hele tiden, fordi man faktisk må frakte all kunst gjennom selve hoveddøren. Dette er en stor flytteprosess med krav til sikkerhet, sier hun.