Naboene tapte søksmål om Utøyakaia

Utøya-naboene tapte rettssaken om oppføringen av et minnested for de drepte i terroren som rammet regjeringskvartalet og AUF 22. juli 2011, melder Rett24.

Statsbygg begynte arbeidet med minnestedet på Utøya-kaia høsten 2020.

– Slik retten vurderer saken, har de hensyn som taler for å etablere et minnested på Utøyakaia, større vekt enn de negative virkningene av minnestedet for saksøkerne, skriver Ringerike tingrett i sin dom mandag, ifølge nettstedet.

16 naboer saksøkte staten og AUF for det planlagte minnestedet for 22. juli ved Utøyakaia. Konflikten har pågått i flere år.

Saken har en helt spesiell forhistorie uten parallell i rettshistorien, skriver Rett24. Derfor mener tingretten at det er grunnlag for å frita saksøkerne for sakskostnadene.

Kan stå klart til markering i sommer

I en pressemelding forteller AUF at denne dommen betyr at minnestedet vil kunne stå klart til 22. juli i år. Da er det ti år siden terrorangrepet på Utøya.

– AUF er fornøyd og lettet over tingrettens dom. Et nasjonalt minnested på Utøyakaia betyr enormt mye for etterlatte, overlevende og pårørende etter 22. juli, sier AUFs generalsekretær Sindre Lysø.

Han sier også at konflikten rundt minnestedet har vært en påkjenning for mange.

Frykter terrorturisme

De 16 naboene som har saksøkt staten og AUF, er representert av Ole Hauge Bendiksen. Da rettssaken først startet i fjor høst, argumenterte han for at etableringen av minnestedet vil representerer en risiko for utvikling av skade, lidelse og ubehag for klientene hans. Han argumenterte også for at minnestedet, med sitt dramatiske uttrykk, kunne lokke til seg turister.

– Det er poenget med minnestedet, derfor vil det være sannsynlig at det blir en påminner og et risikomoment for retraumatisering, sa han i sitt innledningsforedrag i november.

Saksøkernes prosessfullmektig, advokat Ole Hauge Bendiksen, ville mandag ettermiddag ikke kommentere hvorvidt dommen blir anket.

Skuffede naboer

Anne-Gry Ruud er talsperson for naboene. Hun skriver i en uttalelse til NTB at hun er sjokkert og uendelig skuffet over tingrettens dom.

– Vi legger merke til at retten finner det bevist at beboere i området har betydelig helseskade som følge av terrorhendelsen, men retten anser helseaspektet for disse enkeltmenneskene underordnet samfunnets behov for et nasjonalt minnesmerke, sier Ruud.

– Moralen er at om man uforskyldt kommer opp i en terrorhendelse, eller en situasjon med potensielle nasjonale og politiske interesser, er man som sivil best tjent med å snu ryggen til og passe sin egen helse.

Ikke alle Utøya-naboene er kritiske til minnestedet. Da rettssaken startet opp igjen tidlig i januar, vitnet to av naboene som var positive til prosjektet.

Én av dem var Oddvar Hansen, som mener terrorangrepet fortjener et minnesmerke.

– Hver gang det kommer opp noe negativt om hendelsen, så synes jeg særlig ikke de pårørende, etterlatte og overlevende fortjener det. De fortjener ro. Det er snart ti år siden den verste hendelsen i Norge siden krigen, sa Hansen da han vitnet. Han ble selv beskutt da han reddet ungdommer og hjalp politiet ut til Utøya i 2011.

Tre meter høye søyler i bronse skal representere hver av de 77 drepte 22. juli i 2011. Søylene vil bli forbundet i toppen, og det vil bli mulig bevege seg mellom dem eller sitte i trappen ved siden av dem.

Slik skal minnestedet se ut

Arkitektene i Manthey Kula AS samarbeider med den belgiske landskapsarkitekten Bas Smets om å lage minnesmerket. Det skal bestå av 77 søyler i bronse. De skal representere hver av de 77 drepte 22. juli 2011.

Søylene skal være tre meter høye, og det vil bli mulig å bevege seg mellom dem eller sitte i trappen ved siden av dem.

Arkitektene har tatt utgangspunkt i solen fordi tidslinjen var sentral i de to angrepene.