Kultur

Museumsdirektøren utpekte favorittarkitekt før utlyst konkurranse - sterkt kritisert av direktørkollega

Direktør Tone Lindheim forhåndsfavoriserte en arkitekt til millionprosjekt. Nå erklærer hun seg inhabil.

I mai i fjor satte Tone Lindheim seg i direktørstolen ved Naturhistorisk Museum. Allerede i august mottok hun en e-post av direktørkollega som kalte henne uprofesjonell. Brøggers Hus (Geologisk Museum) skal rehabiliteres for 340 millioner kroner og er det første store oppussingsprosjektet Universitetet gjør i egen regi. Signe Dons

 • Mala Wang-naveen

I et intervju med tidsskriftet Byggeindustrien skrøt den nyansatte direktøren av den forestående millionoppussingen av Brøggers hus (Geologisk Museum). I intervjuet omtaler Lindheim samarbeidet med Kristin Jarmund Arkitekter, og sier blant annet at hun «håper inderlig at arkitekten blir engasjert videre.»

Nå erklærer Lindheim seg inhabil.

Sendte en sterkt kritisk e-post til kollega

— Når saken om valg av arkitekt kommer opp vil jeg melde meg inhabil, skriver Lindheim i en e-post til Aftenposten.

Aftenposten erfarer at eiendomsdirektøren ved Universitetet i Oslo, John Skogen, i en intern e-post fra august fremmer særdeles krass kritikk av direktør ved Naturhistorisk Museum (NHM), Tone Lindheim.

Aftenposten har kjennskap til at eiendomsdirektøren ved Universitetet i Oslo i den interne e-posten skal blan annet ha uttrykt at han syntes det var meget uheldig at Lindheim foretrekker en arkitekt vel vitende om at arkitekt for oppussingen ikke er valgt. Skogen påpekte blant annet at uttalelsene var i konflikt med regler for offentlig anskaffelser, og at hun burde vurdere sin habilitet når arkitekt skal velges. Skogen påpeker også at Kristin Jarmund Arkitekter på ingen måte er et opplagt valg.

Mener et skifte av arkiktetkontor er uheldig

Rehabiliteringen har en prislapp pålydende 329 millioner kroner er den største rehabiliteringen Universitetet i Oslo gjør i egen regi.

— Mitt anliggende har vært at det vanligvis er en stor fordel å fortsette med det samme arkitektkontoret som har jobbet med skisseprosjekt og forprosjekt, skriver Lindheim til Aftenposten og legger til at et skifte av arkitektkontor ofte er uheldig, med mindre arkitekten har fungert dårlig.

— Jeg ville hatt samme holdning til saken uansett hvilket arkitektkontor det hadde vært snakk om. Jeg har ikke ment å favorisere et enkelt arkitektkontor.

Svært uvanlig og uheldig

Jurister med anskaffelsesloven som spesialitet, sier til Aftenposten det er en relevant problemstilling om direktøren er habil nå. Anskaffelsesloven § 5 sier at «utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier.»

Vegard Langeland Hagen er partner i Advokatfirmaet Hulaas AS og ekspert på anskaffelsesrett.

— Er oppdragsgiver objektiv her?

— Uttalelsen fra direktøren gir inntrykk av at hun har et personlig engasjement for valget av arkitektbyrå og at hun har forhåndsbestemt seg for hvem som bør tildeles kontrakten. Det er svært uvanlig og uheldig at man går ut med forhåndsuttalelser av denne typen forut for tildeling av kontrakter. Den er egnet til å svekke tilliten til at leverandørene blir likebehandet og at valget av leverandør blir gjort på en objektiv og profesjonell måte. Habilitetsreglene praktiseres strengere på dette området nettopp av hensyn til kravet om likebehandling.

Langeland Hagen mener at uttalelsene av denne typen fort vil kunne føre til at av involverte vil føle at offentlige innkjøp gjennomføres på en uprofesjonell og lite tillitvekkende måte.

— At dette er uheldig er det ingen tvil om, for hennes del får man inntrykk av at dette vil være en skinnprosess som allerede er avgjort. Det svekker tilliten til henne.

 • **Åtte store kulturinstitusjoner i Oslo kan bli fraflyttet i løpet av få år. Hva skal lokalene fylles med? Les om
Les også

den store museumskabalen

som vil endre byen.**

Også eiendomsdirektøren ba Lindheim vurdere sin habilitet

Fire norske arkitektkontorer har en rammeavtale med UiO, deriblant Kristin Jarmund Arkitekter. I e-posten tar også Skogen opp habilitetsspørsmålet rundt Tone Lindheim.

— Du mener i e-posten at hun burde vurdere sin habilitet?

— Det har vi funnet ut av. Universitetet er som statlig virksomhet opptatt av habilitet. Arkitektmiljøet er ganske lite i Norge. Tone Lindheim har også drevet et arkitektkontor, og den relasjonen er vurdert og det er greit. Sett i lys av det, ville jeg ikke at vi skulle bli beskyldt for at vi hadde bindinger, sier Skogen og presiserer at hele poenget med e-posten er at det skulle jobbes grundigere med temaene han tok opp der.

Kristin Jarmund Arkitekter har tidligere jobbet med Bjørbekk & Lindheim - som NHM-direktøren Tone Lindheim eier - under utformingen av Tjuvholmen.

Kaller direktøren for uprofesjonell

Aftenposten har kjennskap til at eiendomsdirektøren i e-posten mener Lindheims intervju fremstår som et debattinnlegg for å få «trumfet» gjennom egne ønsker i prosjektet, og at e-posten avsluttes med ordet «uprofesjonelt».

- Du bruker ord som «ukloke» og «uheldige» om direktørens uttalelser?

— Ja, dette er en e-post som er veldig langt tilbake, den er fra den innledende fasen av prosjektet. Min eventuelle reaksjon går på at vi ikke kan forskuttere beslutninger som ikke er tatt i styrende organer ved UiO. Vi er samme styringsgruppe, prosjektet er styrt fra et felles unviersitet, og vi skal gjennomføre et prosjekt for UiO. Vi har hver vår rolle i et prosjekt, og det er helt normalt. Det er uheldig hvis vi skaper fornvetninger i et såpass komplisert prosjekt, sier Skogen.

Har ikke valgt arkitekt ennå

Ifølge Skogen arbeides det for tiden med en avklaring av rammebetingelsene i Kristin Jarmund Arkitekter AS avtale med UiO. Arkitekten har hatt en rammeavtale med UiO over lengre tid og har vært engasjert med Brøggers Hus i flere faser av prosjektet frem til nå.

— Arkitekt for detaljprosjektfasen og byggefasen er ikke valgt, sier Skogen.

- Brøt Lindheim offentlige anbudsregler ved å si at hun håpet Kristin Jarmund Arkitekter fikk oppdraget med detaljprosjektering. I henhold til Lov om offentlige anskaffelser, skal utvelgelser av skje ut ifra objektive kriterier?

-Lindheim brøt ikke lov om offentlige anskaffelser ved å komme med den uttalelsen. UiO har jo fremdeles ikke anskaffet noe. Det er en samlet styringsgruppe som velger arkitekt og Lindheim er en av seks medlemmer i styringsgruppen.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  UiO: Idrettshall vil ødelegge for tropisk regnskog på Tøyen

 2. OSLOBY

  Vinneren er klar: Dette blir det nye klimahuset i Botanisk hage på Tøyen

 3. KULTUR

  19 arkitektkontorer klager på avgjørelse om regjeringsbygg

 4. KULTUR

  Statsbygg avviser klagen på arkitektkonkurransen om regjeringskvartalet

 5. OSLOBY

  Denne uken blir kontrakten om regjeringskvartalet signert - taperen tør ikke gå til sak

 6. KULTUR

  Slik blir det nye Regjeringskvartalet