Kulturstreiken er over. Partene er blitt enige om pensjon.

Etter over syv uker er kulturstreiken over. Partene er enige om å innføre livslange og kjønnsnøytrale pensjonsytelser.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik møtte streikevakter ved Nationaltheatret i Oslo i september.

Ved 3.30-tiden natt til mandag opplyste Riksmekleren at LO Stat og Spekter er blitt enige om å innføre de aktuelle pensjonsytelsene fra 1. april 2022.

– Vi har hatt gode og fruktbare forhandlinger gjennom helgen. Forhandlingene endte med en løsning begge partene aksepterte natt til mandag. Det sier riksmegler Mats Wilhelm Ruland i en pressemelding.

Les også

Ber om slutt på kulturstreiken: Skuespiller frykter at publikum forsvinner

Ville ha blitt trappet opp

Nær 900 ansatte ved 15 institusjoner har vært i streik. Operaen og Nationaltheatret er blant disse. Fra mandag ville ytterligere 209 ansatte ha blitt tatt ut i streik hvis det ikke hadde blitt en løsning.

I 2016 gikk de ansatte med på midlertidig å gå fra ytelsespensjon til innskuddspensjon. Fagforeningene ønsket en hybridpensjon, mens Spekter ville beholde dagens ordning.

– Vi har vært gjennom en lang og krevende streik og fått gjennomslag for vårt hovedkrav. Vi er glade for at våre medlemmer kan gå tilbake på jobb, sier Lise Olsen. Hun har vært forhandlingsleder og er nestleder i LO Stat.

Les også

Den hjerteløse kulturstreiken

Glad for å kunne åpne igjen

Spekter-sjef Anne-Kari Bratten er glad for at de berørte kulturinsitusjonene kan åpne igjen.

– Videre er jeg fornøyd med at vi med Riksmeklerens hjelp har oppnådd enighet om at vi i samarbeid med LO skal finne frem til en permanent pensjonsordning som er god både for virksomhetene og alle ansatte, sier Bratten.

Ifølge Riksmekleren åpnet tilbudet fra Spekter etter meglingen onsdag 20. oktober dørene for nye forhandlingsrunder. LO Stat ga sitt svar dagen etter, og basert på tilbudet og svaret ble partene invitert til samtaler.

Får videre hjelp av Riksmekleren

Partene skal innen 1. februar forsøke å avklare mest mulig av de faglig uavklarte spørsmålene som er reist i årets forhandling. De bistås av nøytral og uavhengig ekspertise oppnevnt av Riksmekleren. Avtalen om permanent tjenestepensjonsordning tas inn i overenskomsten på virksomhetene.

Streiken har vært langvarig og svært krevende for involverte parter, heter det i pressemeldingen. Partene er derfor enige om at det umiddelbart etter streikens avslutning bør gjennomføres møter mellom de lokale parter for å reetablere gode relasjoner.