Mener mangfoldskrav hindrer kunstnerisk frihet. Nå griper den nye svenske regjeringen inn.

Nå kommer den svenske regjeringen med nye regler. – Vi tar kritikken alvorlig, sier generaldirektør i det svenske Kulturrådet i Kajsa Ravin.

Tidligere kulturminister Amanda Lind fra Miljöpartiet (til venstre) ga i oppdrag å kartlegge trusler mot den kunstneriske friheten i Sverige. I sommer kom rapporten. Nå tar den nye regjeringen grep. Ved siden av Lind sitter Kajsa Ravin, generaldirektør i det svenske kulturrådet.

Går målet om å styrke mangfold i kunsten ut over kunstneres frihet?

Det mener det svenske statlige svenske organet Myndigheten för kulturanalys. I fjor presenterte organet rapporten «Så fri är kunsten». Kunstnere føler seg styrt politisk, hevdes det i rapporten. Myndigheten för kulturanalys mener at visse perspektiver blir premiert når penger skal tildeles.

Les hele saken med abonnement