Klager inn manglende likelønn på Nationaltheatret

En tvist om likelønn på Nationaltheatret har nådd Diskrimineringsnemnda, som skal vurdere om likestillingsloven er brutt.

I kostymeverkstedet på Nationaltheatret jobber det bare kvinner. Disse får mindre lønn enn mannlige ansatte som gjør arbeid av «lik verdi», mener Fagforbundet.

– Vi mener at vi kan dokumentere at det foregår kjønnsdiskriminering, men vi er ikke blitt hørt, sier Henriette Jevnaker, leder for Fagforbundet Teater og Scene, den største fagforeningen på teateret.

Hun har på vegne av medlemmene klaget inn Nationaltheatret for kjønnsdiskriminering til Diskrimineringsnemnda. Aftenposten har fått innsyn i sakspapirene. Det er også fremmet spesifikke krav for ni ansatte i kostymeverkstedet. Disse krever oppreisning for tort og svie, samt erstatning for tapt lønn. Tilsammen utgjør erstatningskravet ca. 140.000 kroner pr. år.

Les hele saken med abonnement