Korfarsott i sykehuskoridorene

De sykehusansatte i Nord–Trøndelag kan mer enn bare å gjøre folk friske. Et trivselsprosjekt støttet av Kulturdepartementet har resultert i 21 lokale sykehuskor med over 700 deltagere.

  • Arve Henriksen

– Vi starter med Hungry Heart, en, to, tre...

Det er kveld på Sykehuset Levanger. Thomas Brøndbo, kjent fra Lyden av Lørdag og Melodi Grand Prix, har et tyvetalls sykehusansatte sin fulle oppmerksomhet. Siden 1. mars har sangglade sykehusansatte møttes til korøvelse innimellom sykehusvakter og familie, ledet av Brøndbo og makker Ronny Grannes, som flere ganger har toppet Norsktoppen.

– Vi var ute etter et prosjekt som skulle engasjere mange av våre ansatte, som ikke først og fremst hadde med trim og joggesko og gjøre, men som gjerne kunne være litt kulturelt og sosialt. Og da kom dette med kor opp, og det har slått an så veldig, sier sykehusdirektør Arne Flaat ved Helse Nord-Trøndelag.

Profesjonelle

Hele grunnideen var å skape et tilbud som gav ekstra motivasjon til de ansatte, basert på det kompetansemiljøet som allerede fantes i fylket. Derfor innledet helseforetaket et samarbeid med Rock City i Namsos, og resultatet ble Lyden av trivsel. Prislappen lyder på rundt 700.000 kroner.

– Sammenlignet med hva andre bedrifter bruker på sosiale tiltak, synes jeg dette er forsvinnende lite. Dessuten har dette en veldig positiv virkning på våre ansatte, sier Flaat.

Det som virkelig satte fart i prosjektet var en oppfordring fra kulturminister Anniken Huitfeldt.

– Hu ba oss om å søke tilskudd til et prosjekt som bruker profesjonelle kulturartister som tiltak for å skape et inkluderende arbeidsliv. Vi fikk 100000 kroner, sier prosjektleder Trond G. Skillingstad.

Ideen om å starte et sykehuskor var dermed født. Trioen Brøndbo, Grannes samt Terje Tranaas fra Sambandet til Åge Aleksandersen, la ut på en frierferd rundt i sykehuskoridorene med gitar, trekkspill og sang. Samtidig ble det laget en musikkvideo fra de to sykehusene, som klarte å kommunisere at dette var et trivselsprosjekt.

Overveldende

– Dette skapte stor begeistring både i og utenfor helseforetaket. Vi ble derfor veldig forfjamset da vi så responsen, 700 av våre 2500 ansatte ville være med. Det var altså hver fjerde ansatt, alt fra sykehusdirektører ned til rengjøringshjelpen, sier Skillingstad.

Forsiktige antagelser fikk prosjektledelsen til å håpe på at mellom 100 og 200 av de ansatte ved de to sykehusene kanskje ville la seg friste til å bruke fritiden sin på korsang. Så feil kunne de altså ta. Det som i utgangspunktet var tenkt som ett, kanskje to kor, måtte revurderes. 700 ansatte ble fordelt på i alt 21 kor, 12 av disse er på sykehuset Levanger, åtte i Namsos og ett på Stjørdal.

Sosialt

– Det hørtes veldig morsomt ut, og ikke minst sosialt. Samtidig er vi flere fra ulike avdelinger, som vi vanligvis ikke har så mye kontakt med. Resultatet blir av vi blir blidere på jobb, vi trives på arbeidsplassen og vi yter mer overfor pasientene, sier operasjonssykepleier Torill Hoel (54).

En kveld hver fjortende dag møtes korene under ledelsen av de to musikerne for å øve mot det som skal ende opp med en avslutningsforestilling i lokale kulturhus i november. Her er heller ingen noter. Alle sangene legges ut som lydfiler på sykehusenes intranett, slik at de ansatte kan øve når de selv vil.

– Vi har allerede hatt konserter på avdelingen vår, og vi går i hvert fall rundt og synger på jobb etter hver øvelse, humrer Elin Lunde Pettersen.

Arbeidsplasser

Målet med Lyden av Trivsel er å utvikle et forretningsområde innenfor kulturbasert næring. Nå vil Rock City tilby ordningen til resten av landet.

Foruten å bidra til økt motivasjon og arbeidsglede blant dem som jobber i Helse Nord-Trøndelag, er målsettingen med Lyden av Trivsel å skape grobunn for ny næringsvirksomhet. Administrerende direktør Svein Karlsen ved Rock City ønsker at kulturbasert næring skal bli et fremtidig forretningsområde.

— Vårt mandat ligger i å skape en nytenkning rundt utvikling av nye arbeidsplasser innen artistlivet. Dette er en ny arena for mange artister, og vi håper derfor å kunne utvikle dette videre også til resten av landet, enten det er innenfor næringslivet eller innen helsevesenet.

— Jeg tror dette er et vel så bra tiltak for å bygge trivsel på arbeidsplassen, ikke minst innenfor lagbygging, som det å rafte eller klatre i fjell. Det gir en mestringsfølelse, sier Karlsen.

Viktig

Han ser for seg muligheten at artister også kan gjøre lignende prosjekter blant annet i forbindelse med seminarer eller teambuilding i bedrifter.

Også for Thomas Brøndbo og Ronny Grannes, som sammen med Chand Thorsvik i disse dager lanseres under gruppen BCG, er Lyden av Trivsel viktig.

Noe annet

— Dette er en veldig god erfaring for oss, det er en helt annen setting. Som artist skal du jo by litt på deg selv, og vi høster derfor nyttig lærdom i det å lede andre. For de i koret tror jeg mye handler om at trivsel skapes gjennom mestring.

Selv om ingen av disse er profesjonelle sangere, så gir det likevel en mestringsfølelse ved å klare å synge trestemt sang, sier Thomas Brøndbo.

Entusiastisk

Kulturminister Anniken Huitfeldt er dypt imponert over det som er blitt skapt ved Helse Nord-Trøndelag.

— Vi har tidligere innført den kulturelle skolesekken for skoleverket og den kulturelle spaserstokken for de eldre. Helseundersøkelser har vist at det å delta og oppleve kultur på arbeidsplassen også er et viktig arbeidsmiljøtiltak. Derfor er jeg imponert over det som er blitt gjort ved sykehusene i Namsos og Levanger, sier statsråden.

Millioner

Kulturdepartementet har bevilget 5 millioner til Kultur i inkluderende arbeidsliv.

Midlene skal brukes til utprøving av praktiske modeller, hvor målet er å samle erfaringer med hvordan kultur kan bidra til godt arbeidsmiljø, økt nærvær, mindre sykefravær og frafall i arbeidslivet.

Erfaringer

— Vi samler derfra erfaringer fra flere prosjekter. Blant annet har vi bedt Rikskonsertene om å rette seg mot slike arenaer. Jeg har derfor tro på at dette kan bli like stort som den kulturelle skolesekken om noen år, kultur binder folk sammen. Dessuten gir dette artister anledning til å møte nye arenaer og et annet publikum enn de vanligvis gjør, sier Huitfeldt.

I statutene fra Kulturdepartementet heter det at samarbeidet med profesjonelle kulturaktører står sentralt for tiltake. Det skal også legges vekt på å legge til rette for at alle skal ha muligheter for å delta.