Kultur

Mer makt til Kulturrådet

Kulturminister Anniken Huitfeldt vil gi Kulturrådet en sterkere rolle. Forfatter Olaug Nilssen og museumsdirektør Gro Persson er nye medlemmer.

Kulturminister Anniken Huitfeldt vil ha flere råd fra Kulturrådet. FOTO: JON-MICHAEL JOSEFSEN/SCANPIX Josefsen / Scanpix
  • Ann Christiansen

Kulturdepartementet har oppnevnt forfatter Olaug Nilssen og museumsdirektør Gro Persson som nye medlemmer i Norsk Kulturråd fra nyttår. Kulturminister Anniken Huitfeldt påpeker at begge har bred bakgrunn, at Nilssen er en sterk stemme i kulturdebatten og at Persson er viktig blant annet for å få inn museumsperspektivet.

Kulturministeren mener det nye rådet er bredt sammensatt – både ut fra geografi og ulike kunstfaglige retninger.

Samarbeid

Selv sier hun at vil hun samarbeide mer med kulturrådet.

– Du vil rett og slett ha mer råd?

– Ja sterkere kunstfaglig råd, det er behov for å fokusere på kvalitet. Men det er ikke min oppgave å si hva som er kvalitet, det er det kunstnerne selv som bør gjøre. Jeg ønsker å gi et overordnet signal, sier Huitfeldt.

– Hva vil du at kulturrådet skal være?

– Jeg vil at vi skal ha overordnede diskusjoner om kunst og kulturpolitikk. Det er ikke Kulturrådet som sådan som tildeler penger, det er fagkomiteene. Men jeg ønsker at de skal komme sterkere inn og komme med råd også om kulturdepartementets budsjett. Jeg ønsker sterkere faglige råd, gjentar Huitfeldt.

Flere syn

Og når hun ønsker å tillegge Kulturrådet sterkere rolle, har kulturministeren også gitt beskjed om at rådet må oppnevne fagkomiteer med ulike faglige syn – det er viktig at ulike retninger er representert i slike komiteer, presiserer hun.

– Det blir ikke for tett samarbeid mellom Kulturrådet og departementet nå?

– Nå skal vi sette ned en gruppe som skal se på dette samarbeidet og på hva rådet og hva departementet skal ha ansvar for. Jeg tror samarbeidet vil styrke Kulturrådets rolle og deres uavhengighet.

– Din forgjenger, Trond Giske, reduserte rådet fra 13 til 10 medlemmer, og alle oppnevnes av Kulturdepartementet. Var det riktig vei å gå?

– Ja, jeg mener det bidrar til mer maktspredning enn hvis det er politikere i rådet, og deres oppgave er å holde kontakt med ulike miljøer.

431 millioner

– Kulturrådet skal fordele 431 millioner neste år, en økning på 44 millioner – kan rådet vente ytterligere satsing under deg som kulturminister?

– Ja, i hvert fall en sterkere rolle, men hvor mye penger det er på budsjettert, avgjøres i budsjettbehandlingen.