Tiltalt for å forfalske Hamsun og Ibsen

Nøtterøy-mannen Geir Ove Kvalheim er tiltalt av Økokrim for omfattende forfalskning av skrifter og dokumenter fra Knut Hamsun og Henrik Ibsen.

Knut Hamsuns angivelige underskrift på et skjema for innmeldelse i Nasjonal Samlings Hjelpeorganisasjon, datert 4. mai 1943. Dokumentet var et av åtte som ble kjøpt inn av Nasjonalbiblioteket for til sammen 695.000 kroner.
Dette er en forfalskning av Knut Hamsuns lommealmanakk fra 1943, mener Økokrim. 26. juni står det notert ""Med Holmboe til Hitler".
Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland mener forfalskningene kunne bidratt til å endre Norges litteraturhistorie. Ifølge Økokrim forsøkte tiltalte blant annet å selge skisser til et angivelig ukjent teaterstykke av Henrik Ibsen - noe som ville vært en sensasjon om det var ekte.  Bak: Politiadvokat Aud Slettemoen.

Nasjonalbiblioteket er blant dem som skal ha blitt lurt til å kjøpe falske objekter via Norlis antikvariat i Oslo.

Samleren og filmregissøren Geir Ove Kvalheim står midt i en skandale som har rystet det norske samlermiljøet, Nasjonalbiblioteket og landets eksperter på Hamsun og Ibsen.

Etter at saken har vært politietterforsket siden 2008, har Økokrim nå tiltalt den 41-årige mannen for grovt bedrageri i forbindelse med videresalg av en rekke skrifter og dokumenter som angivelig skulle stamme fra de to nasjonalheltene.

Ifølge tiltalen videresolgte Kvalheim blant annet Knut Hamsuns forfalskede lommealmanakk fra 1943 og et falskt innmeldingsbrev i Nasjonal Samlings hjelpeorganisasjon. Han er også mistenkt for å ha solgt deler av et manus til skuespillet Solguden, som angivelig var et helt ukjent stykke av Henrik Ibsen.

Konstruerte eierskap

— Dette er en unik straffesak både i norsk og europeisk sammenheng. Vi er godt kjent med forfalskning av kunst, men har aldri sett forsøk på svindel med historiske dokumenter på denne måten og i et slikt omfang her til lands, sier førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrims miljøkrimavdeling.

Økokrim har blant annet brukt skrifteksperter og sjekket såkalt proveniens, tidligere eierskap, for å avsløre det de mener er klare forfalskninger. Ifølge tiltalen skal opplysninger om tidligere eierskap i flere tilfeller ha vært konstruert av Kvalheim, uten at de angivelige ekseierne visste noe om det.

Hamsun-forsker Lars Frode Larsen, som var blant dem som tidlig slo alarm om mulige forfalsknerier av Hamsun-relaterte objekter fra Kvalheims side, mener man må tilbake til salget av Hitlers falske dagbøker i 1983 for å finne en lignende sak.

— Politiets etterforskning har tatt mer enn tre år, men jeg er glad for at tiltalen nå er tatt ut, sier Larsen.

Hadde kommisjonsavtale

Ifølge tiltalen skjedde mesteparten av videresalget gjennom en kommisjonsavtale hos Norlis antikvariat i Oslo. I perioden 2005 til 2006 skal Kvalheim ha tjent 472.500 kroner på å legge frem tilsammen 18 objekter med håndskriften til Hamsun eller Ibsen for salg.

Blant de oppsiktsvekkende, nye historiske dokumentene Kvalheim hadde fremskaffet var:

  • Et skjema som viste at Knut Hamsun 4. mai 1943 meldte seg inn i Nasjonal Samlings hjelpeorganisasjon.
  • En lommealmanakk fra 1943 med Hamsuns notater, blant annet med et håndskrevet forsøk på en unnskyldning til Adolf Hitler etter at de to hadde hatt et heller turbulent møte i juli dette året.

Han kom også til antikvariatet med to førsteutgaver av Henrik Ibsens John Gabriel Borkman, som dikteren angivelig personlig hadde dedikert til Bjørnstjerne Bjørnson og Edvard Munch. Og han videresolgte personlige brev fra Ibsen til Knut Hamsun og Jonas Lie.

Nasjonalbiblioteket storhandlet

Nasjonalbiblioteket kjøpte åtte objekter via kommisjonssalg hos Norlis antikvariat for tilsammen 695.000 kroner. Blant annet var dette håndskrevne manusfragmenter av Knut Hamsuns På gjengrodde stier og et håndskrevet minneord av Knut Hamsun ved Hitlers død. Nasjonalbiblioteket kjøpte også NS-hjelpeorganisasjon-innmeldingsskjemaet, lommealmanakken og minneordet om Quisling.

I mars 2006 tilbød han også Cappelens antikvariat og bokhandel i Oslo å kjøpe et angivelig ukjent skuespill av Henrik Ibsen, Solguden. Antikvariatet tvilte på at objektet var ekte, og det ble derfor aldri noe salg. Kvalheim er likevel tiltalt også for dette forsøket på svindel.

Han er også tiltalt for å ha solgt et falskt tildelingsbevis for det Tyske Kors i gull fra Waffen SS til Dereks Militaria i Tønsberg for 20.000 kroner.

-Pinlig å ha blitt lurt

Sjefen for Norlis antikvariat, Rolf Warendorf, er sjokkert over omfanget i svindelsaken, men mener den er et engangstilfelle.

- Det er pinlig å ha blitt lurt på denne måten. Dette er ingen god sak for oss, sier Warendorf.

Det var han som i 2005 og 2006 tok imot gjenstandene Kvalheim ville selge, og fikk i stand kommisjonsavtalen med samleren.

Flere forfalskninger i markedet

Både Økokrim og Hamsun-ekspert Lars Frode Larsen advarer mot at det kan være enda flere forfalskninger ute i markedet.

— Vi har sett at det har vært andre forfalskninger i omløp enn de som omfattes av tiltalen, opplyser Høviskeland i Økokrim.

- Folk som har kjøpt objekter som kan knyttes til Kvalheim, bør i aller høyeste grad sjekke tidligere eierskapshistorikk på materialet, råder Larsen.

Warendorf i Norli kunne tirsdag ikke si hvor mye materiale antikvariatet har kjøpt fra samleren, annet enn at det er "mye mer" enn det som omfattes av tiltalen.

- Hva har dere gjort med rutinene for å forhindre lignende skandaler?

— Jeg er overbevist om at dette er en enestående sak. Dette er ikke noe som skjer hvert tiende eller femtiende år, svarer han.

Nasjonalbibliotekets Sigbjørn Grindheim ville ikke kommentere saken før han har fått lest tiltalen.

Tiltalte har ikke svart på Aftenpostens gjentatte telefonanrop, og hans forsvarer, Thomas Berge, avviser å kommentere saken.

— Jeg er på bevisopptak i Tyskland i forbindelse med en annen sak, og har ikke fått lest tiltalen grundig nok til å si noe om den, svarer han.