Kultur

Vil ha utvidet NRK-melding

Kulturminister Thorhild Widvey vil ha en utvidet stortingsmelding om NRK, utover bare å se på lisensfinansieringen.

Kuklturminister Thorhild Widvey vil ah ny kringkastingsmelding.
  • Arve Henriksen
    Arve Henriksen
    Journalist

Tirsdag var den nye kulturministeren på besøk hos Norsk Redaktørforening, for blant annet å orientere om regjeringens ønske om å innføre lik og lav moms for både elektroniske og papirbaserte medier.

Torsdag var hun på plass under årets siste Digitalforum i Store Studio i NRK. Tidligere er det kjent at den nye regjeringen ønsker å se på hvordan det NRK finansieres og hvordan ressursene blir brukt.

Nå varsler hun en utvidet stortingsmelding som skal se på hele NRKs virksomhet i det totale mediebildet.

— Regjeringen har allerede varslet en stortingsmelding om NRK-lisensen og alternative betalingsordninger. Dette er ikke noe som er blitt tatt opp i regjeringen riktig ennå. Personlig mener jeg det er naturlig å benytte denne anledningen til å legge frem en

større stortingsmelding om feltet, som inkluderer NRKs plass i det fremtidige mediebildet, sier statsråden.

Seks år

Man må helt tilbake til 2007 for å finne en tilsvarende kringkastingsmelding, den gang presenterte daværende kulturminister Trond Giske stortingsmelding 30, «Kringkasting i en digital fremtid».

— Mye er skjedd siden den gang, og som vi vet har det vært en rivende utvikling. Derfor er det på høy tid at det blir lagt frem en ny stortingsmelding, sier Widvey.

Hun mener det er viktig å diskutere samfunnsoppdraget til NRK, ikke minste grensegangen i forhold til at et lisensfinansiert selskap ikke skal utkonkurrere kommersielle aktører. Hun viste blant annet til diskusjonen rundt trafikkportalen.

Les også

Her ligger det sannsynligvis mer bak enn NRK vil innrømme

Trafikkportalen skulle være den mest komplette trafikktjenesten i Norge, både for kollektivreisende og bilkjørere, og med lokalinformasjon for hele landet. Portalen skulle drives av NRK sammen med Statens vegvesen, Ruter og Trafikanten. Tidligere i høst valgte NRK, etter nesten fem års arbeid og etter å ha investert 11 millioner kroner, å trekke seg ut.

Kjerneoppgaver

— Jeg hadde ikke anbefalt at NRK skulle fått lov å ha denne trafikkportalen den gangen de startet det arbeidet. Derfor har jeg merket meg de gode holdningene til NRK-ledelsen når de sier at de ønsker å ha fokus på kjerneoppgavene. Og en trafikkportal er ikke en kjerneoppgave for NRK. Derfor skal jeg i dialog med NRK om hva slags oppdrag de har, sier kulturministeren.

I et mediemarked som er mye mer dynamisk og konkurransepreget enn tidligere, vil det ikke alltid være opplagt hvor grensen får for hva som er NRKs samfunnsoppdrag, mener Widvey.

— Den krevende omstillingen og innstrammingene som mediebransjen har vært gjennom, har gjort det tydeligere enn før at NRKs markedsposisjon kan være ne utfordring. Derfor må vi sikre oss at NRKs tilbud ikke i unødvendig grad motviker innovasjon i den kommersielle delen av sektoren.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen ønsker stortingsmeldingen velkommen.

— Det pågår en rivende utvikling, og jeg opplever at statsråden er åpen for en fornuftig diskusjon som bygger på at 2007 er gamle dager. Husk at for bare ett år siden hadde ikke NRK noen fungerende strømmetjeneste på TV. I dag er dette hverdagen i mange norske hjem, sier Eriksen.

Les også

  1. NRK tar selvkritikk etter Øygard-intervju

  2. Nå har vi blitt DAB-kjennere