Kultur

Bragejuryen: Frem med det marginale

Plutselig diskuterer vi romanbegrepet i dette landet. Dag Solstad kan smile i skjegget.

Dag Solstad står på sitt: En roman er en roman er en roman.
  • Ingunn Økland
    Ingunn Økland
    Kommentator og hovedanmelder

"Du liker at folk lar seg provosere av bøkene dine?"

"Jeg vet ikke. Kanskje. Jeg tør ikke ... jeg vil ikke si ja!"

Denne nydelige utvekslingen mellom Dagsavisens journalist og Dag Solstad fant sted like etter at han ble nominert til Brageprisen for romanen Det uoppløselige episke element i Telemark 1591–1896 .

Kurs på universitetet

Solstad brukte nominasjonen til slå tilbake mot negative kritikker, uten at han virket særlig opprørt. — De som ikke ser at det er en roman, bør ta seg et kurs på universitetet, sa han til Aftenposten.

De fleste anmeldere av Telemark-fortellingen har imidlertid vært gjennom en viss kursing på universitetet allerede, og nettopp det er nok bakgrunnen for at mottagelsen i høy grad har handlet om selve romanbegrepet.

De siste ukene har vi kunnet lese om romanteoretikere som Mikhail Bakhtin og Georg Lukács i Dagbladet og Morgenbladet har hatt flere artikler om arkivstudier, sakprosa, dikting og Solstads forfatterskap.

Til og med NRK Kveldsnytt fanget opp kontroversene. Reporteren fulgte forfatteren rundt på slektens gamle trakter, der hovedpersonen nok en gang kunne fastslå at boken er en roman, uansett hva andre måtte mene.

- Det eneste jeg duger til

Ingunn Økland er anmelder og kommentator i Aftenposten

Hvorfor er det så viktig?For Solstad kan det ha med selve forfatteridentiteten å gjøre.

Å skrive romaner "er det eneste jeg duger til her i livet", sier han innledningsvis i Det uoppløselige episke element . Men ikke minst har han et polemisk og eksperimentelt prosjekt, nemlig å skrive en historisk roman uten den sedvanlige oppdiktningen av avdøde personers følelsesliv.

At såpass mange anmeldere har foreslått alternative sjangerbestemmelser, skyldes neppe et ønske om å frata boken en klassisk hedersbetegnelse.

Snarere dreier det seg om vennligsinnede redningsforsøk for en bok som i lange partier mangler skjønnlitterære kvaliteter, men som likevel har et interessant anliggende.

Det blir rett og slett en bedre bok om man frigjør den fra romanbegrepet.

Hvem sitter i juryen?

Juryen til Brageprisen for skjønnlitteratur vektlegger nettopp Solstads eksperimentiver. Heller ikke noen av de andre kandidatene tilhører en direkte lettlest litteratur.

Det er ikke funnet plass til allerede suksessrike romaner som De usynlige av Roy Jacobsen og Mors gaver av Cecilie Enger; ikke engang kresne prosastilister som Merethe Lindstrøm og Tomas Espedal har nådd opp. I stedet har juryen nominert tre diktsamlinger.

Begrunnelsene etterlater ingen tvil om denne juryens forkjærlighet for utfordringer.

Slik beskriver den Teori om det eneste av Nils Chr. Moe-Repstad: "Et intellektuelt, teoretiserende og eksistensielt diktverk i to bøker, der de to bindene kompletterer og komplimenterer hverandre." Orgelsjøen av Øyvind Rimbereid fremstilles som minst like avansert: "Tematisk beveger han seg i konsentriske sirkler ut fra sitt hovedmotiv henimot historie,

Les også

Disse kjemper om Brageprisen

politikk og eksistensielle grunnspørsmål. Som språkkunstner spiller Rimbereid på et stort stilistisk, metaforisk og versifikatorisk register." Kandidaten Urd av Ruth Lillegraven har fått en noe enklere karakteristikk.

Aftenpostens anmelder Henning Howlid Wærp mener at Orgelsjøen er den sterkeste kandidaten. De to andre samlingene er av ujevn kvalitet.

Ny linje for prisen?

Vendingen mot lyrikken markerer et brudd i Brageprisens historie. Som litteraturforsker har juryleder Ole Karlsen hovedsakelig skrevet om poesi, og nå har han tydeligvis satt seg fore at den viktigste prisen for en gangs skyld skal gå til en diktsamling – alternativt en skikkelig marginal roman.

Det står respekt av en slik snuoperasjon, jeg skulle bare ønske den kom i et år med bedre dekning.

Les også

  1. Dag Solstad: - Det er jo åpenbart en roman

  2. Brage-nominert for kritiker-slakt

Les mer om

  1. Litteratur