Kultur

Kristin Skogen Lund går av som NHO-sjef – blir konsernsjef i kraftig krympet Schibsted

Skogen Lund blir ny konsernsjef i Schibsted. Samtidig deles Schibsted i to separate selskaper.

Kristin Skogen Lund på kontoret hos NHO. I november begynner hun som konsernsjef i Schibsted.
  • Kristin Storrusten
  • Hilde Bjørhovde
    Journalist

– Jeg føler at jeg vokste opp i Schibsted-konsernet. Jeg kjenner Schibsted godt og vet at de har et viktig samfunnsoppdrag. Det er avgjørende for meg, sier Kristin Skogen Lund.

Tirsdag formiddag ble det kjent at hun blir ny konsernsjef i Schibsted. Samtidig deles konsernet i to. Lund skal lede den nordiske biten, som blant annet vil bestå av avisene VG, Aftenposten, Bergens Tidende, Aftonbladet og Svenska Dagbladet, samt annonsetjenestene Finn.no, Blocket.se og Tori.fi.

Schibsted virksomhet utenfor Norden blir et eget selskap som børsnoteres i løpet av 2019, trolig i andre kvartal.

Lund har tidligere jobbet som direktør i Aftenposten. I 2012 kom hun til Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) fra en direktørjobb i Telenor. Lund er for tiden deltager på Forsvarets sjefskurs. Ole Erik Almlid fungerer som NHO-sjef inntil videre.

Dagens konsernsjef Rolv Erik Ryssdal skal lede virksomheten utenfor Norden, MPI (Marketplaces International).

Vil gi spillerom for mediene

– Hvilken posisjon får Aftenposten og de andre Schibsted-mediene med deg som konsernsjef?

– Jeg vil gi best mulig vilkår så avisene kan få utøve sitt virke, sier Lund.

Tidligere denne måneden rettet avtroppende Aftenposten-redaktør Harald Stanghelle kraftig kritikk mot Schibsted-konsernet. Han mener det er «et sprik mellom det som blir sagt om Aftenpostens viktige samfunnsrolle, og de rammevilkårene mediehuset får for å fylle den».

Lund understreker at mediehusene må ha økonomisk handlingsrom til å skape innovasjonskraft.

– Det er viktig å finne den rette balansen mellom de mange i Schibsted som kan samarbeide, og samtidig la hver enkelt avis beholde sin egenart. Det blir mange elementer å balansere mellom. Vi skal både ivareta det gamle og bygge det nye, sier Lund.

  • Redaktørene er positive til Schibsted-nyheter: – En merkedag i vår historie

I konkurranse med Facebook og Google

– Hvilken side av balansen er du mest redd for å falle ned på?

– Jeg er selvfølgelig reddest for å ikke klare innovasjonstakten. Verden går stadig raskere. Alle mennesker har en iboende endringsvegring – også jeg – og det gjelder hele tiden å ta nødvendige steg for å utvikle seg, selv om det er ubehagelig.

Lund påpeker også utfordringene mediehusene har i møte med internasjonale giganter som Google og Facebook.

– Den digitale logikken nå går mot at få aktører akkumulerer stor makt. Makten til å påvirke ligger i noen veldig få hender. Jeg mener dette er en utfordring for demokratiet. Politikere og andre som bestemmer, har ikke verktøy eller forståelse til å tøyle dem. Det er krevende å konkurrere mot Google og Facebook, men det skal Schibsted gjøre.

Godt over halvparten forsvinner

Mens Lund tar over «nye» Schibsted, skal dagens konsernsjef Rolv Erik Ryssdal lede selskapet som foreløpig kalles MPI (Marketplaces International). MPI består av en rekke Finn.no-lignende markedsplasser rundt om i verden.

Schibsted skal beholde majoriteten av eierskapet i MPI ved børsnoteringen.

Finansanalytiker Preben Rasch-Olsen i meglerhuset Carnegie mener at mesteparten av verdiene i Schibsted blir overført til det nye selskapet.

– Litt avhengig av hvordan gjelden og kostnader ved hovedkontoret fordeles, viser mine regneark at rundt 70 prosent av verdiene i Schibsted blir liggende i MPI, sier Rasch-Olsen.

Både A- og B-aksjene til Schibsted skjøt tirsdag i været på Oslo Børs. Kursoppgangen var på mellom 10 og 15 prosent. Ved 12-tiden var Schibsted verdt rundt 75 milliarder kroner. Det betyr at MPI vil være verdt rundt 52,5 milliarder kroner.

Her blir Kristin Skogen Lund presentert som ny konsernsjef for Schibsted av styreleder Ole Jacob Sunde under Schibsted Strategy Summit i Stockholm tirsdag morgen.

Schibsted får pengebinge på titalls milliarder

Selv om Schibsted sier de skal være en betydelig eier på sikt i MPI, er det ikke uvanlig at selskaper etter hvert selger ut minoritetsposter.

– Schibsted er kjent for å være en langsiktig eier, og det er ikke gitt at de selger seg ut med det første, men om 20 år tror jeg ikke de eier aksjer i MPI, sier Rasch-Olsen.

Uansett om Schibsted selger seg helt eller bare delvis ut av MPI, vil selskapet bli sittende på en pengebinge på mange titalls milliarder kroner i aksjer og/eller kontanter.

«Doktorgrad i norsk samfunnsliv»

I en pressemelding fra NHO sier Kristin Skogen Lund at det blir vemodig å slutte etter seks helt fantastisk spennende og meningsfylte år. Overfor Aftenposten kaller hun NHO-jobben en «doktorgrad i norsk samfunnsliv».

– Sammen med Forsvarets høgskole-studiene føler jeg meg godt skolert for å ta ansvar for den samfunnsrollen Schibsted har, sier Lund.

Aftenposten er selv eid av Schibsted.

Les mer om

  1. NHO
  2. Schibsted
  3. Kristin Skogen Lund
  4. Aftenposten
  5. Medier