Også krigshelter kan gjøre fatale feil

Hilde Vesaas borer ikke dypt nok i sine egne rystende funn om jødiske barneflyktninger som ble returnert fra Norge til Tsjekkoslovakia under krigen.

Thomas og Ilse Mautner kom som barneflyktninger til Norge i 1939. De unngikk å bli returnert til hjemlandet Tsjekkoslovakia i 1940. Det var faren som protesterte på de norske returplanene. Begge barna overlevde krigen - i motsetning til dem som ble sendt hjem.

Heltemot, bragder og nestekjærlighet. Slike honnørord virker nærmest naive i 2023, etter fem år med hard debatt om den norske innsatsen for jødiske flyktninger under krigen. Men Hilde Vesaas henter dem frem i boken «Nansenhjelpens modige kvinner. Med nestekjærlighet som våpen i kampen for jødiske flyktninger».

Langt på vei har hun dekning for ordvalget. Nansenhjelpen ble stiftet i 1937 av arkitekten Odd Nansen, sønn av Fridtjof Nansen. Organisasjonen drev hjelpearbeid for europeiske flyktninger som var forfulgt av nazistene og fratatt statsborgerskap.

Les hele saken med abonnement