Trekker Telenor for retten

Telenor nekter å sperre for Pirate Bay, men platebransjen gir seg ikke. Nå vil de etter alt å dømme trekke telegiganten for retten.

I dag ble det kjent gjennom

Les også

Telenor nekter å sperre for Pirate Bay

at Telenor avviser kravet fra film— og musikkbransjene om å sperre for tilgangen til nettstedet Pirate Bay for sine abonnenter. Tall fra Pirate Bay viser at 140000 norske IP-adresser kan være koblet opp mot nettstedet på et tilfeldig tidspunkt. Etter at platebransjen i Danmark har fått namsretten med på en midlertidig forføyning som gjør at alle nettleverandørene er nødt til å sperre for Pirate Bay, har Marte Thorsby i IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) fått blod på tann. Hun håper på en lignende beslutning i Norge.

–Vi hadde absolutt forventet at dette ville være tilbakemeldingen fra Telenor. Nå kommer vi sannsynligvis til å gå videre med denne saken til namsretten. Her handler det om å blokkere mot et utvilsomt ulovlig nettsted. Telenor blokkerer også for ulovligheter innen andre områder, som for eksempel barneporno. Jeg mener ikke å sammenligne barneporno og musikknedlasting, men poenget er at de allerede blokkerer for ulovlige tjenester, sier Marte Thorsby.

–Men i tilfellet med barneporno er det jo politiet som angir hvilke nettsteder som er ulovlige?

–Jeg har aldri hørt at Telenor er uenig i at så å si alt som ligger på Pirate Bay er ulovlig. Det lovlige er en neglisjerbar del av alt som ligger der. De som har lovlig innhold kan finne andre måter å distribuere det på. Det er ikke noe poeng å gå i detaljer på dette, når Pirate Bay i all hovedsak er et nettsted som bidrar til ulovlig distribusjon av materiale, sier Thorsby.

Dersom hun får namsretten med på en midlertidig forføyning om at Telenor må sperre for Pirate Bay, har hun vunnet en svært viktig seier. En endelig avgjørelse av spørsmålet om sperring kan ikke ventes før saken har vært behandlet av høyesterett, en sak som kan ta mange år i rettssystemet. Derfor blir det svært viktig om en norsk namsrett velger samme linje som den danske. IFPI mener at den norske og danske rettstilstanden er den samme.

–Vi har også fått en vurdering fra Kulturedepartementet som har et ansvar for å gripe inn når de blir gjort oppmerksom på ulovlige forhold. Det er ikke overvåkning vi ber om, men at de griper inn.

–Telenor påpeker at det vil være mulig å omgå en sperre hvis den opprettes?

–Ja da, det vil alltid være måter å omgå en sperre for dem som er ut over normalt teknisk kyndige. Men for den jevne bruker vil en sperre gjøre det mye vanskeligere å benytte seg av Pirate Bay.

–Det er ikke noe nytt at Internettleverandørene gir tilgang til Pirate Bay. Hvorfor kjører dere denne saken først nå?

–Det skjer etter en helhetlig vurdering, og særlig etter resultatene fra Danmark, sier Marte Thorsby.