Kommune blokkerer Facebook

Nærøy kommune i Nord-Trøndelag nekter både skoleelever og kommunalt ansatte å bruke Facebook og Nettby i arbeids- og skoletiden.

IT-sjef Hallgeir Leirvik i Nærøy kommune har kommet i lokalmedienes søkelys etter at han tok beslutningen om å blokkere flere nettsamfunn.

– Vi har blokkert Facebook, Nettby, en del spillsider og noen bakveier som brukes for å komme seg til Facebook. Tanken er at når vi pålegger elever disiplinære krav, bør vi som foresatte også greie å innrette oss et ter det, sier Leirvik til Aftenposten.

Rapport

Beslutningen tok han etter innspill fra skoleledelsen i kommunen.

– Dette ble innrapport som et problem fra skolens side. Bruken av slike sosiale medier drar fokuset vekk hos elever fra undervisningen. Vi har ikke noe bevis på hvor mye dette brukes, fordi vi ikke har tatt jobben med å finsjekke loggene. Men det har ikke vært noen reaksjoner på dette fra elevenes side, sier han.

– Ikke fra de kommunalt ansatte, heller?

— Det har vært enkelte kritiske reaksjoner, men ikke mange. Derfor har jeg utfordret disse på å gi meg en begrunnelse for at det skal finnes tjenestlige behov for å

Ha tilgang til disse nettstedene.

Sensur

– Er ikke dette sensur?

– Det er et ord jeg mener det ikke er naturlig å assosiere til denne saken. Vi skiller helt klart på hva elever gjør i skolesituasjon og ansatte i Nærøy kommune gjør i jobbsituasjon, og hva de gjør i fritiden. Og jeg kan ikke se at hverken Facebook eller Nettby er innmeldt som et behov i undervisningssammenheng eller i jobb, sier han.

Avgjørelsen har skapt en voldsom debatt på ulike lokale nettsteder. Leirvik ser ikke bort ifra at flere skoler nå kan følge etter.

– Vi har reist en diskusjon, som tydeligvis er interessant. Vi har heller ikke konkludert for evig og alltid, sier han.

– Er du selv på Facebook på fritiden?

– Du finner ingen profil tilhørende meg på noen av disse stedene. Likevel forholder jeg meg til at dette fyller et behov for mange.

- De får mange venner her, selv om du får disse vennene billig av meg.

Men det påstås det, og dette er tydeligvis en måte å bedrive mellommenneskelig kontakt på. Men jeg understreker at jeg da snakker om det enkelte individ, og det har ikke jeg tenkt å styre, sier Leirvik.