Abid Rajas «sommergruppe» mener store festivaler kan arrangeres i sommer

Sommerens festivaler kan gjennomføres med risikoreduserende tiltak, mener en arbeidsgruppe nedsatt av kulturministeren.

Slike arrangementer kan bli mulig i sommer, mener Abid Rajas «sommergruppe».

«En kombinasjon av vaksinering, hurtigtesting, helsepass og andre etablerte smitteverntiltak» er oppskriften for å kunne gjennomføre store festivaler i sommer, mener «sommergruppen».

Gruppen består av arrangører og fagpersoner. Mandag leverte de første del av arbeidet de gjør for regjeringen. Oppdraget har vært todelt:

  1. Foreslå alternative måter å gjennomføre arrangementer på innenfor gjeldende smittevernregler.
  2. Foreslå løsninger som gjør det mulig å åpne for et større publikum på en mest mulig trygg måte.

Konklusjonen er at store arrangementer kan gjennomføres uten større smitterisiko enn i samfunnet for øvrig. Det krever i så fall at en rekke tiltak kombineres. En undergruppe bestående av landets fremste sikkerhetseksperter for arrangementer har vurdert tilgjengelig forskning og løsninger.

Les også

Skal hurtigteste 30.000 dansker på fotballkamp. Ny forskning gir håp for festivalsommeren.

Fortsatt usikkert

Nå som sommergruppen har levert sin anbefaling, skal helsemyndighetene vurdere innholdet. Så skal regjeringen bestemme hvilke regler som vil gjelde for festivalene i sommer. Regjeringen legger stor vekt på rådene fra helsemyndighetene i slike spørsmål.

Kulturminister Abid Raja (V) sier i en pressemelding at situasjonen fortsatt er uforutsigbar.

– Jeg er takknemlig for dagens innspill, og glad for at gruppen skal fortsette å jobbe så lenge det er nødvendig. Vi er mange som håper at sommeren skal bli så normal som mulig, men det er flere faktorer som spiller inn. Jeg er glad for at sommergruppen er innstilt på fortsatt å gjøre en jobb fremover, sier Raja.

Hurtigtester og helsepass

Aftenposten har flere ganger omtalt hvilke tiltak arrangører ønsker å benytte for å kunne åpne igjen. Helsemyndighetene har vært skeptiske til at eksempelvis hurtigtester og vaksinepass kan bidra til å lette på tiltak.

De har pekt på at vaksinering av befolkningen vil bli det viktigste virkemiddelet. Forrige uke signaliserte FHI at tiltak kan lette når alle i risikogrupper er vaksiner. Det kan skje i slutten av mai.

Sommergruppen mener at man bør benytte seg av alle tilgjengelige tiltak for å kunne åpne for flest mulig. Et av tiltakene de foreslår, er at publikum kan teste seg før de ankommer arrangementer. Det kan skje med hurtigtester, som gir svar på under 15 minutter.

De ønsker også at det tas i bruk et digitalt helsepass som viser om man er immun, har tatt vaksine eller har testet seg. Alt dette kan prøves ut i et testarrangement, foreslår sommergruppen. De ønsker at en slik test gjennomføres i mai.