Kultur

Skal kåre landets mest attraktive sted

250.000 kroner venter nå på det stedet i Norge som kan vise til nærmiljøtiltak som har økt beboernes trivsel, tilhørighet og stolthet.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har valgt Erling Dokk Holm til å lede juryen for den nystiftede byutviklingsprisen.
  • Arve Henriksen
    Arve Henriksen
    Journalist
Nyhetsbrev Vil du ha film- og serietips rett i innboksen?

Det er bakgrunnen for prisen «Attraktiv by», som Kommunal— og moderniseringsdepartementet deler ut for aller første gang i juni.

— Byene våre vokser, og de vil vokse mye i årene som kommer. Da er gode rollemodeller viktig. Det tenkes og planlegges bra i mange byer og jeg ønsker derfor å løfte frem de gode eksemplene, slik at andre byer og steder kan lære av disse, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Prisen skal fremheve og belønne nyskapende tiltak, som fremmer bedre miljø, helse og levekår i byer og tettsteder, og som legger til rette for god arealbruk og miljøvennlig transport og energibruk.

— Hvis du går noen tiår tilbake, så ble det bygget boliger ett sted, næringsarealer et annet sted og tjenester et tredje sted. Nå utvikles det områder hvor det er nærhet til kollektivknutepunkter, forretninger og kafeer, hvor det også er trivelig og attraktivt å bo, sier Sanner.

Prisvinneren kan like gjerne være et lite tettsted som en mellomstor eller stor by.

Nominasjonen i gang

— Her gjelder det å ha to tanker i hodet samtidig når byene vokser. Bokvaliteten skal opp, mens klimautslippene skal ned. Derfor må det tenkes attraktivitet og klima i alle ledd. Byene og tettstedene må også tenke hvordan man kan skape mer liv inn i selve bykjernen, da handler det om å skape gode byrom. Der er det mye bra som gjøres, sier Sanner.

Allerede nå kan publikum nominere de stedene de mener fortjener en pris via en egen facebookgruppe. Juryen skal deretter velge ut 3-5 steder til en finale, ut fra bestemte kriterier. Juryen skal også besøke stedene før de bestemmer seg for en vinner.

— Det vi har sett med tilsvarende priser tidligere, er at de har hatt en stor effekt ikke bare på de som mottar den, men også i form av at byene og tettestedene har skjønt at de har vært på riktig kurs. Det må vi ikke undervurdere. Slike priser er ikke bare glasur, de er retningsgivende, sier juryleder Erling Dokk Holm, statsviter og førsteamanuensis ved Markedshøyskolen i Oslo.

Han viser blant annet til Drammen, en by som har vært gjennom et hamskifte av de virkelig store.

— Drammen har blitt et reisemål for mange for å lære, eksempler har makt, sier han.

Slått sammen

Den nye prisen erstatter «Statens pris for attraktiv stad» og «Bymiljøprisen».

Og for de tre stedene som får jurybesøk hjelper det lite å pynte på fasaden kun for å imponere juryen.

— Det hjelper ikke å gjøre seg lekker hvis det er ulekkert. Du kan ikke male hovedgaten bare fordi vi kommer, sier jurylederen.

Han mener det gjøres mye bra innen byutvikling i Norge.

— Vi ser at det på mange steder er et klart skifte i holdningen til byutvikling hos politikere. Tidligere var byen en salderingspost, hvor mange ting, som sykehjem og sykehus ble lagt midt mellom, for å unngå konflikter. Disse ideene står ikke lenger like sterkt, sier Dokk Holm.

Juryen vil spesielt vektlegge bærekraftsbegrepet, både økonomisk, sosialt og miljømessig.

— Vi vet at befolkningen blir stadig eldre, samtidig som mange av disse bor spredt, så medfører dette dyre kommunale tjenester. Det finnes kommuner hvor hjemmehjelpen bruker mer enn halvparten av arbeidstiden sin i bil. Dette medfører et dårlig psykososialt miljø for disse beboerne. Derfor er det viktig å jobbe med sentrumsutviklende tiltak, og her er det små steder som gjør utrolig gode ting som de større byene kan lære av, sier han.

arve.henriksen@aftenposten.no

Les også

Nå starter jobben med å gjenoppbygge Regjeringskvartalet