Disse skal forme det nye regjeringskvartalet

24 arkitektkontorer og byplanleggere konkurrerer om å få være med å skissere det fremtidige regjeringskvartalet. Avgjørelsen faller før jul.

24 aktører ønsker å være med å forme det fremtidige regjeringskvartalet.
  • Arve Henriksen
    Arve Henriksen

-Dette er en ganske unik mulighet, som vi håper vi får ta del i.

Det sier Ole Wiig i arkitektfirmaet Narud Stokke Wiig, en av aktørene som ønsker å få være med å forme det nye regjeringskvartalet. I sommer utlyste Statsbygg en åpen anbudskonkurranse vedrørendebyplanprinsipper og byplangrep for det nye regjeringskvartalet. 24 konsulentteam fra Norge Sverige, Danmark og Nederland meldte seg.

— Å få muligheten til å forme fremtidens regjeringskvartal er en utrolig spennende oppgave. Det skal ikke tenkes romløsninger i bygninger, men derimot skape spennende byrom, hvor det også skal kombineres gammel arkitektur med noe helt nytt. Samtidig skal det tenkes forgreninger til omgivelsene i hele området. Vi håper at vi får muligheten til å være med på dette, sier Wiig.

Laget masterplan

Firmaet har tidligere stått bak utviklingen av nye byområder blant annet på Tjuvholmen i Oslo og ved Nidelva i Trondheim. I tillegg sto firmaet bak masterplanen ved Oslo Lufthavn Gardermoen sammen med arkitektfirmaet Nordic, hvor de også sammen har tegnet det nye terminalbygget som er under byggingen ved OSL.

Det fremtidige regjeringskvartalet vil favne rundt 200.000 kvadratmeter. Statsbygg skal nå evaluere tilbudene og vil i løpet av desember plukke ut mellom fire og seks team som skal være med videre.

— På nyåret vil de valgte temaene starte å jobbe med parallelloppdraget. Målet for oppdraget er å utarbeide velbegrunnede og godt visualiserte forslag til byplanprinsipper og overordnet byplangrep for det nye regjeringskvartalet. Konsulentteamene vil i april 2015 levere sine forslag, sier avdelingsdirektør Knut Felberg i Statsbygg.

Stilles ut

Blant oppgavene er å skissere forslag til prinsipper og hovedgrep for byform, byutvikling, landskap og byliv, kulturminner og kulturmiljøer, den integrerte kunsten i Y-blokka, trafikk, miljø, forurensing og sikkerhet. Det valgte byplangrep skal forankres i regjeringen og danne grunnlaget for den statlige reguleringsplanen.

Forslagene skal stilles ut offentlig i fire uker med utstillingsåpning 10. april 2015. Hvert team vil motta et honorar på 1,5 millioner.

— Dette er en oppgave som omfattes av stor interesse. Her kan bidragsyterne få være med å forme moderne byhistorie. Det er samtidig en oppgave som har alles øyne rettet mot seg. Det finnes knapt noe prosjekt som omfattes av større interesse hos både fagfolk, politikere, arkitekter, byplanleggere og allmennheten, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg.

Les også:

Les også

Picassos elektriker er tiltalt for heleri av kunst verdt 600 mill. kroner

Les også: