Kultur

Nå slipper du inn i Y-blokken

For første gang siden terrorangrepet 22. juli slippes publikum nå inn i den rivingsvedtatte Y-blokken.

  • Arve Henriksen
    Arve Henriksen
    Journalist

Godt over 20.000 møtte opp da Statsbygg og en rekke statlige og private organisasjoner i fjor åpnet over 100 av sine eiendommer rundt i Oslo i forbindelse med Oslo Åpne Hus.

Det som skapte lengst køer, var muligheten for å få slippe inn i Høyblokken for første gang siden terrorangrepet 22. juli 2011.

12.–14 september gjentas Oslo Åpne Hus, denne gangen med 147 eiendommer på programmet, hvorav seks tilhører Statsbygg. En av bygningene det i år knytter seg ekstra mye oppmerksomhet til, er Y-blokken, vegg i vegg med Høyblokken.

Les også :

Les også

- Høyblokken er blitt et symbol på motstandskraft

— Y-blokken har vært en viktig del av maktsentrumet i Norge. Etter bombeangrepet har ikke bygningen vært åpen for publikum. Det er kun høyblokken som har vært åpnet, hvor det har væt en voldsom interesse.

I etterkant av regjeringens vedtak knyttet til riving, og at vi begynner arbeidet med et nytt regjeringskvartal, så tror jeg derfor det er stor interesse for å se innsiden også av Y-blokken og kunsten, sier Harald Vaagaasar Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg.

Store skader

Erling Viksjøs karakteristiske bygg ble påført store skader under terrorangrepet. Selv om deler av bygget ikke fikk skader over hodet, vil publikum få se delene som ble hardest rammet. Blant annet vil det bli mulig å komme inn på kontoret til tidligere kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Statsråden var ikke til stede da angrepet fant sted, men kontoret hennes fikk hard medfart.

— Det som særpreger dette bygget er at det er formet som en Y, samtidig måten det ligger i landskapet på, som en kontrast til høyblokken. I tillegg er det materialvalget, med bruken av naturbetong og kunstverkene, sier Vaagaasar Nikolaisen.

Les også:

Før terrorangrepet rommet Y-blokken kontorene til Kunnskapsdepartementet. Delen av Y-blokken som ikke ble skadet huser nå kontorene til Statsbygg, Arbeids— og sosialdepartementet, og departementenes servicesenter.

Innvending gjenspeiler bygget datidens organisering av byråkratiet med lange korridorer og identiske cellekontorer. De tre lange fløyene som utgjøre Y´en bindes sammen med et monumentalt trapperom.

Bak hele arrangementet står den frivillige foreningen Oslo Åpne Hus som organiserer helgen. Hvilke bygg som du kan besøke kan du finne på www.osloåpnehus.no.

Kontoret til tidligere kunnskapsminister Kristin Halvorsen fikk hard medfart under angrept 22. juli.
De fleste har sett den sandblåste kunsten signert Carl Nesjar og Pablo Picasso på utsiden av Y-blokken, nå får publikum også se den innvendige kunsten.