Kultur

- Riksantikvar Jørn Holme må gå

Bare timer etter at Riksantikvaren opphevet det midlertidige fredningsvedtaket, ble gården Furuheim på Gol jevnet med jorden.

Tirsdag kveld opphevet riksantikvar Jørn Holme det midlertidige fredningsvedtaket på den gamle sveitservillaen Furuheim i Hallingdal. Bare timer senere var det gamle huset knust til pinneved.
  • Nordis Tennes

Nå mener kulturminneverner Ragnar Kristensen at riksantikvar Jørn Holme må gå etter det han kaller ”slett embedsførsel”.

Tirsdag kveld opphevet riksantikvar Jørn Holme det midlertidige fredningsvedtaket på den gamle sveitservillaen Furuheim i Hallingdal. Bare timer senere var det gamle huset knust til pinneved.

Les også:

Les også

  1. Kulturminner skal brukes

  2. Viderebringer rykter

  3. Hvor ble det av Supermann?

Den profilerte kulturminneverneren Ragnar Kristensen mener riksantikvaren har opptrådt uriktig i saken.

— Det er bare en utvei av denne saken, og det er at riksantikvar Jørn Holme går av, sier han.

«Sølvpenger»

Det har lenge vært uenigheter om hva som skulle gjøres med Furuheim. Høsten 2010 gikk Riksantikvaren inn for midlertidig fredning. Både kommunen og eier Torleiv Kinneberg var mot vedtaket om fredning. Holme skal etter dette ha tilbudt kommunen to millioner kroner til istandsetting av den gamle villaen. Forslaget ble møtt med sterk kritikk fra politikerne i kommunen, som omtaler pengene som «sølvpenger», altså et forsøk på bestikkelse.

— Dette er penger som er satt av statsbudsjettet og kan bare gis til private eiere. Ved i gå i forhandlinger med kommunen først, kastet Holme fra seg kortene og lot det være opp til kommunen om det ble fredning eller ikke. Han forhandlet over hodet på eieren med kommunen, som ikke er part i saken. Holme la fredningssaken i hendene på kommunen, og det kaller jeg slett embedsførsel, sier han.

Fungerende riksantikvar, Marit Huuse, mener at kommunen avslo alle forslag til ivaretagelse av Furuheimen.

— Hverken eier, kommune- eller fylkespolitikere ønsket å ta vare på Furuheim. Riksantikvaren ønsket likevel å finne en løsning for å ivareta kulturminnet og foreslo et makeskifte av Furuheim for Gol kommune. Et makeskifte ville innebære at Gol kommune skulle overta eiendommen fra den nåværende eier, for så å overdra denne til en fremtidig eier med interesse for å bevare kulturminneverdiene på stedet, sier Huuse til Aftenposten.

— For å gjøre en uoversiktlig og vanskelig sak mer forutsigbar, gikk Riksantikvaren inn og sa at vi kunne bevilge 2 millioner til en fremtidig istandsetting av Furuheim. Det var gjort helt klart fra Riksantikvaren side at eventuelle midler bare kunne gå til en fremtidig eier av Furuheim, i form av en stiftelse eller en privatperson. En eventuell støtte skulle deles ut etter samme vilkår som for andre private eiere av fredete hus.

— Kulturminnevernet har begrensede resurser. Uten aktuelle løsninger for å ivareta kulturminnet, kan vi heller ikke forsvare en fredning. Å frede et bygg som står i fare for å forbli ubrukt og stå til forfall, er til liten nytte, sier Huuse.

Eieren av eiendommen, Torleiv Kinneberg, sier til avisen Hallingdølen at han er lettet over at vedtaket om fredning ble opphevet. Han kan nå gå videre med planene om forretningsbygg på det aktuelle området.

Les også