Kultur

Munch-utredningene: Tøyen og Nasjonalgalleriet like dyrt som Lambda

Ingen av Munch-alternativene som er utredet i rapporten som legges frem i dag, fremstår som sterke favoritter. Et nytt museum på Tøyen eller Nasjonalgalleriet vil ikke kunne stå ferdige før i 2022.

Lambda-bygget som skulle stå i Bjørvika ble skrinlagt av Oslo bystyre. En ny rapport viser at alternativene vil koste rundt 1,6 milliarder kroner. Foto: MIR/HERREROS ARQUITECTOS

 • Veslemøy Hedvig Østrem

Fredag formiddag legger Munch-etaten frem sin ferske rapport om alternativer til nytt Munch-museum. I alt fem alternativer, tre på Tøyen og to på Nasjonalgalleriet/Tullinløkka er utredet av konsulentfirmaet OPAK.

Utredningen viser etter det Aftenposten erfarer at det aller rimeligste alternativet vil være å rehabilitere det nåværende museet og bygge et nytt tilbygg. Dette vil koste rundt 1,6 milliarder, cirka 100 millioner kroner mindre enn det Lambda i Bjørvika er anslått å koste. Lambda-bygget har en kostnadsramme på 1,65 milliarder kroner. Det prosjektet er ferdig utredet, og kan bygges mer eller mindre umiddelbart. Lambda vil kunne stå ferdig i 2016 dersom det blir vedtatt i høst.

Et nybygg på Tøyen vil bli en del dyrere enn Bjørvika-alternativet, og vil trolig ikke kunne stå ferdig før i 2022.

Store utfordringer

Det trekkes frem store utfordringer både med infrastruktur og reguleringsplanarbeid i forbindelse med begge alternativer, og en rehabilitering av det nåværende museet vil være nødvendig i ventetiden dersom ett av de nye alternativene blir valgt.

En bygging på Tøyen vil dessuten føre til stengt museum og utilgjengelige kunstsamlinger i inntil fem år.

De tre alternativene på Tøyen vil få følgende kostnadsramme:

 • Rehabilitere det bygget som er i dag, og bygge et tilbygg — Pris: 1,6 mrd kr.
 • Bygge et nytt museum nord for eksisterende museum - Pris: 1,7 mrd kr.
 • Bygge et nytt museum på eksisterende tomt - Pris: 1.71 mrd kr.

Dyr flytting til Nasjonalgalleriet

De to alternativene på Nasjonalgalleriet vil også få samme kostnadsramme som Lambda. Heller ikke disse kan realiseres før nærmere 2022. Det ene innebærer en rehabilitering av Nasjonalgalleriet og bygge et nybygg. Prislappen her er anslått til 1,58 milliarder. Det andre innebærer rehabilitering og bruk av Tullinløkka. Her skal prisen være 1,62 milliarder.

Nasjonalgalleriet vil ikke være fraflyttet før i 2019, da Nasjonalmuseet på Vestbanen vil stå ferdig. Først da kan bygging av et nytt Munch-museum i tilknytning til eksisterende museum starte.

Lambda ble skrinlagt av Oslo bystyre i desember 2011, da fireparti-samarbeid mellom Frp, Ap, SV og Miljøpartiet de Grønne, gikk i mot et nytt Munch-museum i Bjørvika. Fremdeles står Høyre, Venstre og Krf på at Lambda kan realiseres.

Behandles rundt nyttår

Byråd for kultur og næring, Hallstein Bjercke (V) vil bruke litt mer tid på å kvalitetssikre tallene i rapporten før den blir lagt frem som en sak for bystyret.

— Jeg er glad for at vi nå har fått et kunnskapsgrunnlag som kan gjøre oss i stand til å ta en riktig beslutning. Jeg regner med at vi kan få et endelig vedtak ved årsskiftet, sier han.

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Nå er det ingen vei tilbake for nytt Munch-museum

 2. KULTUR

  Utsetter åpningen av nye Munchmuseet

 3. KRONIKK

  I dag legges grunnstenen for Lambda: Det nye museet vil styrke Oslo som internasjonal kulturby

 4. KOMMENTAR

  Oslo blir de fraflyttede praktbyggs by | Andreas Slettholm

 5. KULTUR

  Vokser med to meter i døgnet - skal være 60 meter høyt til jul

 6. OSLOBY

  Skal reise Munch-museet i rekordfart i Bjørvika