Rapport fra innsiden av Høyblokken

– Jeg har skrevet denne romanen som dokumentasjon på livene der. Boken handler om hvordan det kan være å overleve en slik hendelse og å leve med det etterpå, sier forfatter Aina M. Ertzeid.

– Drivkraften min for å skrive romanen, sier Aina M. Ertzeid, har vært å ta tilbake individets historie.
  • Finn Skårderud

Det var ikke en villet iscenesettelse fra min side, snarere en tilfeldighet, at jeg leste Aina M. Ertzeids manuskript til romanen 15:25 i løpet av selve døgnet 22. juli. Mens minnemarkeringene pågikk, vekslet jeg mellom boksidene og TV-bildene. Slik fikk jeg to historier.

Det er historien utenfra, den offisielle norske fortellingen. Den andre er innenfrafortellingen. Forfatteren Aina M. Ertzeid var selv inni bygningen da det smalt. Nå har hun diktet liv til mange individuelle historier om folk som ble rammet. 15:25 problematiserer våre begreper om traume, tap og terror. Den nyanserer sorgens politiske psykologi.

Les hele saken med abonnement