Bill Browder har gått til krig mot president Vladimir Putin

Dyster bok om russisk rettspraksis

Advokaten Sergej Magnitskijs mor viser frem et bilde av sønnen, som ble mishandlet til døde i russisk fengsel.
afp000845312.jpg

Bok dokumentar Min krig med Putin

Bill Browder

Forord av Aage Borchgrevink

Bazar Forlag

Oversatt av Eivind Lilleskjæret

Hvis man har underslått skatt for 230 millioner dollar, er det greiest å få to andre personer dømt for underslaget og selv gå fri. Det gjør ikke noe at de er uskyldige.

Den amerikanske finansmannen Bill Browders bok om hans krig mot president Putin skildrer hvordan det russiske rettsapparatet kan brukes til slikt, hvis man har gode forbindelser. Ovenikjøpet var en av de to dømte allerede død før tiltalen forelå. Pytt-pytt.

For retten

Det er sjelden at døde personer stilles for retten, men i Russland fikset de skruppelløse myndighetspersonene det også – en ganske effektiv måte å skjende den russiske advokaten Sergej Magnitskijs minne på. Hans «forbrytelse» var at han hadde avslørt svindelen. Han etterlot seg hustru og en mindreårig sønn, og en sørgende mor. Han ble 37 år gammel. Liket bar spor etter grov mishandling.

Mishandlingen var «hjemlet» i en instruks til fengselsmyndighetene. Offisielt var dødsårsaken hjertestans. Det er dekkende ved alle dødsfall, for hjertet slutter jo å slå.

Amerikaneren Bill Browders opprør mot familiens tradisjoner hadde verdenshistoriske overtoner da han bestemte seg for å bli kapitalist og finansforvalter. Hans farfar, Earl Browder, ledet USAs kommunistparti et tiår og var partiets presidentkandidat i 1936.

Kapitalist

Først slo Browder jr. sine pjalter sammen med den britiske, tsjekkiskfødte entreprenøren og svindleren Robert Maxwell. Han hadde såvidt rukket å begynne da Maxwell døde – antagelig selvmord – i 1991. Men Browder hadde lært å lese regnskaper, og for et polsk konsortium etablerte han seg som kapitalist, etter hvert turbokapitalist, i Moskva i midten av 1990-årene. Han fant ut at aksjer var til salgs for tre-fire prosent av det de egentlig var verd. Slikt blir det penger av.

Andre fant også ut av det, og overskuddet ble enda større hvis de svindlet litt i tillegg. Mot et par av dem tok Browder kampen opp – og vant.

Men bare i første runde. I det nye århundret fikk russisk politikk en ny toppmann, Vladimir Putin. Han og hans menn vendte spillet. For sent skjønte Browder hvor farlig dette var. Etter landing i Moskva en novemberdag i 2005 ble han holdt i forvaring et knapt døgn, og deretter satt på et fly tilbake til London. Etter hvert ble utvisningen begrunnet: rikets sikkerhet. Så tømte myndighetene investeringsfondet hans.

Av metodene forsto Browder at hans advokater var i fare, og han fikk dem ut. Én mente seg trygg: Sergej Magnitskij sa nei til å reise. Han ble arrestert, plassert i noen av de verste fengslene i Moskva, og da han ble syk, nektet myndighetene ham legehjelp. Han døde i november 2009.

Henlagt

De som sto for etterforskningen, ble styrtrike. Anmeldelser mot dem ble henlagt. Browder fikk innført den såkalte Magnitskij-loven i USA, slik at de som torturerte og drepte Magnitskij, ble nektet innreise. Dette var lenge før fjorårets Ukraina-krise og sanksjonene.

Seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomité, Aage Borchgrevink, har forsynt boken med et informativt forord.

Browder hadde suksess i Russland.