NRK-lisensen øker med 100 kroner

Norske lisensbetalere betaler snart 3000 kroner i året til NRK. Likevel må NRK kvitte seg med ansatte neste år.

Kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas er fornøyd med en lisensøkning på 100 kroner.

NRK-lisensen øker til 2680,50 kroner neste år fra 2580 kroner i år. Forslaget innebærer en økning på 3,9 prosent, står det i årets statsbudsjett. I fjor var den prosentvise økningen på 4,1.

NRK må spare

Økningen skal gå til å dekke pris— og lønnsveksten. I tillegg vil økningen i kringkastingsavgiften for 2013 dekke NRKs økte kostnader til at man samtidig må sørge for analog og digital distribusjon av radio frem til FM-båndet stenges.

Les også

Dette er de viktigste punktene

NRK-lisensen skal også dekke investeringer som skal øke sikkerhet og beredskap. NRK legger i tillegg opp til effektiviseringer og innsparinger i størrelseseorden 20 millioner kroner, står det i statsbudsjettet.

Må kvitte seg med ansatte

Kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas er fornøyd med lisensøkningen, som er like mye som NRK ba om.

— Det er et budsjett som viderefører den aktiviteten vi har i dag, sier Bjerkaas.

- Hvordan skal NRK spare 20 millioner?

— De tyve millionene kommer på toppen av de sparetiltakene vi allerede har. Vi la som kjent frem rapporten Morgendagens mediehus for en tid tilbake. Årets sparetiltak vil trolig dreie seg om tiltak på bemanningssiden.

- Hvor mange stillinger kan det dreier seg om?

— Det vil jeg ikke spekulere i. Det må vi komme tilbake til i vårt budsjett.

- Du går av som kringkastingssjef når åremålet går ut i mars neste år. Får den nye kringkastingssjefen bra nok økonomi?

— Den nye sjefen får mulighet til å videreføre aktiviteten. Det er positivt.

- Kan NRK klare fortsatt å være med i kampen om for eksempel store sportsrettigheter?

— Vi har sagt at ambisjonen er å være med så langt vi klarer. Økningen til rettigheter er veldig stork, så vi får se hva NRK kan være med på, sier Hans-Tore Bjerkaas.

10 prosent betaler ikke lisens

Flere av oss betalte lisens i fjor enn før, viser statsbudsjettet. Antall lisensbetalere viser en økning på 19 000 fra desember 2010 til desember 2011, slik at antallet betalende ved utgangen av 2011 var 1 923 000. NRK legger til grunn at knappe 10 prosent av norske husstander ikke betaler kringkastingsavgift, selv om de er avgiftspliktige.