Kultur

Operasjefens lederstil skal ha møtt motstand

Deler av staben skal ha vært misfornøyde med lederstilen til Per Boye Hansen, som ikke får fortsette utover sitt åremål.

Per Boye Hansen har vært operasjef siden høsten 2011.
  • Mala Wang-naveen
    Mala Wang-naveen

Fredag ble det kjent at operasjef Per Boye Hansen slutter mot sin vilje når hans åremål utløper sommeren 2017. Den overraskende avgangen har etterlatt seg langt flere spørsmål enn svar.

Begrunnelsen som Per Boye Hansen og administrerende direktør ved Den Norske Opera & Ballett, Nils Are Karstad Lysø ga var at de ikke hadde «lykkes oss i å komme frem til den felles forståelse som er nødvendig for et fornyet langsiktig samarbeid». Utover det har Lysø ikke gitt noen begrunnelse for den overraskende avgjørelsen.

Etter det Aftenposten erfarer skal det ha vært delte meninger om Hansen internt ved Operaen, og hans lederstil skal ha møtt mye motstand fra deler av staben.

— En autoritær og tydelig leder

Aftenposten har snakket med en rekke kilder med kjennskap til operaen og det norske musikkmiljøet, som forteller om en autoritær leder med skyhøye kunstneriske ambisjoner. Andre forteller om samarbeidsproblemer.

Flere nevner at ledermodellen, med en administrerende direktør og to kreative direktører, henholdsvis Per Boye Hansen ved Operaen og Ingrid Lorentzen ved balletten, har vært kilde til uro.

Deler av staben skal ha vært misfornøyde med Hansens lederstil, og i vinter uttrykte de ønske om at ledelsen skulle se nærmere på arbeidsmiljøet i avdelingen som Hansen har det kunstneriske ansvaret for.

Samtidig trekkes det også frem at Hansen har vært en dyktig og synlig leder for operaen, og klart å skaffe institusjonen oppmerksomhet.

Tillitsvalgt har tillit til direktøren

Johan Henrik Neergaard, tillitsvalgt for inspisientene uttrykker tillit til administrerende direktørs avgjørelse om å ikke forlenge åremålet.

— Hele denne saken her er et ledelsesspørsmålet, og da er det Nils Are som bestemmer dette, og hva slags ledelse det skal være på huset. Han har samlet informasjon i alle andre saker for å ta en god avgjørelse, og bestemmer seg på grunnlag av bred kunnskap. Han har ikke gjort noen uoverveide avgjørelser, sier Nergaard, som mener forholdet mellom Hansen og administrerende direktør er godt.

-Mitt inntrykk er at dette oppleves ganske udramatisk her på huset, men det er selvfølgelig dramatisk for Per som ikke hadde forventet det.

Neergaard peker også på at dette var rett tidspunkt for et skifte:

-Dette er et spørsmål om timing. Det kommer et nytt styre og da er det en god tid for å finne en ny kandidat. Det er ikke noe som brenner.

Var skeptisk til ledermodellen før ansettelse

Før Boye Hansen tiltrådte i stillingen som operasjef høsten 2012, uttrykte han i et intervju med Dagens Næringsliv skepsis til ledermodellen ved Operaen, der en administrerende direktør leder organisasjonen, med to kunstneriske ledere under seg.

Han skal imidlertid ha støttet denne modellen og daværende administrerende direktør Tom Remlov etter at han tiltrådte.

— Jeg vet av erfaring at kunstneriske prioriteringer henger sammen med tilgangen på penger. Den som skal ta de viktige avgjørelsene, bør også ha kompetansen, sa Hansen.

Operaen står uten sjef for orkesteret

Den gangen uttalte Hansen at om administrerende direktør er en støttefunksjon for de kreative sjefene, og ikke motsatt, ville ordningen fungere utmerket. Aftenposten erfarer at nettopp ledermodellen har vært kilde til uro.

Senere tiltrådte Nils Are Karstad Lysø, som har bakgrunn fra motehuset Moods of Norway, og en annen profil enn Remlov. Av interne kilder ved operaen blir han beskrevet som mer av en tallknuser enn sin forgjenger.

Det er heller ikke utpekt en etterfølger til dirigent og musikksjef John Helmer Fiore som i praksis nå har gått av. I tillegg står Operaen overfor flere skifter; Styret skiftes ut, stillingene som assisterende operasjef, stabsdirektør og musikksjef.

Operadirektøren: Dreier seg om en helhetsvurdering

Administrerende direktør Nils Are Karstad Lysø vil ikke si noe om hvorvidt Hansens lederstil er en medvirkende årsak til at åremålet ikke forlenges.

- Dette dreier seg om en helhetsvurdering. Vi har hatt mange samtaler med ham, men jeg vil ikke gå inn på enkeltheter i saken, sier Lysø.

Han sier økonomi og fordeling av ressurser ikke har vært en del av vurderingen.

- At operaen har en anstrengt økonomi er ingen hemmelighet, men det er ingen direkte link mellom økonomien og det at åremålet ikke forlenges.

Lysø synes dialogen mellom ham og Hansen har vært fin i de månedene de har jobbet sammen. Slik han oppfatter det, har de ikke vært uenige om ledermodellen ved Operaen.

Per Boye Hansen er kjent med innholdet i denne saken. Torsdag skriver han i en epost til Aftenposten at ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen som «autoritær». Selv mener han at han har bidratt til et godt miljø ved Operaen.

Les hele svaret til Per Boye Hansen her.

Les også

  1. Opera-sjef Per Boye Hansen slutter mot sin vilje

  2. Urovekkende stillhet i Operaen

  3. Anne Carine Tanum ny styreleder på Operaen