Lar folket bestemme byens form

Risør kommune har nylig kjøpt en privat hage i sentrum til over 2 millioner kroner. Hva den historiske hagen skal brukes til, lar kommunen bli opp til innbyggerne å avgjøre.

Sigrid Hellerdal Garthe, samfunnsplanlegger i Risør kommune, har allerede mottatt en rekke forslag til hva Hollenderskjæret skal brukes til.
  • Arve Henriksen
Hollenderskjæret ligger som en grønn flekk midt i Risør sentrum. Denne hagen har til nå vært i privat eie, nå er den i folkets eie.
Sigrid Hellerdal Garthe, samfunnsplanlegger i Risør kommune, synes det er storslagent at kommunen har kjøpt Hollenderskjæret. Den private hagen kan ses rett ned til venstre i bildet.
Den blå parken var ett av to vinnerprosjekter da Your Street første gang ble arrangert i Risør.

Risør

Både Risør og Bergen by lar innbyggerne aktivt ta del i utformingen av sin egen by.

— Jeg synes det er viktig å ta lokalbefolkningen med på råd. Det er to hovedgrunner til det. Vi må skape byrom som folk faktisk har behov for og lyst til å bruke, samt øke innbyggernes eierforhold til området. I tillegg har det viktige effekter for demokratiet, fellesskapet og følelsen av påvirkning, sier Sigrid Hellerdal Garthe, samfunnsplanlegger i Risør kommune.

Les også:

Les også

Aftenpostens nye stemme innenfor byutvikling

Hele initiativet stammer fra prosjektet My Street . I 2011 utlyste den sørafrikanske designeren Ravi Naidoo og hans Design Indaba en konkurranse blant befolkningen om å komme med ideer som skulle utvikle et nytt gatemiljø i Cape Town. Målet var å forbedre innbyggernes liv. Suksessen ble umiddelbar og ideen spredte over hele verden. Året etter besøkte Naido den internasjonale designbiennalen Beyond Risør i sørlandsbyen. Da ble en lignende konkurranse utlyst.

— Vi syntes det var interessant at folk fikk muligheten til å komme med forslag som gjaldt deres eget nærområde. Blant kriteriene var at forslagene måtte vekke glede blant folk, sier ordfører i Risør kommune, Per Lunden. Over 30 ulike forslag til nærmiljøtiltak kom inn, både fra privatpersoner og velforeningen. To vinnere ble plukket ut og disse fikk dele potten på 110.000 kroner, Den blå parken og Moen trim- og kulturløype.

Kjøpte hage

Dette har gitt mersmak. For to dager siden overtok Risør kommune formelt eierskapet av Hollenderskjæret, en historisk hage midt i sentrum som til nå har vært i privat eie. Da kommunen fikk muligheten til å kjøpe den, la de to millioner kroner på bordet og sikret seg den grønne flekken midt i sentrum.

— Selv om vi ikke overtok parken rent formelt før nå på lørdag, så åpnet vi parken for befolkningen allerede i juni. Samtidig har vi bedt om innspill fra befolkningen på hva de ønsker at denne parken skal brukes til. Forslagene så langt spenner fra konsertarena, kafeer og lekeplass for unge, til parkeringsplass, sier ordføreren.

Han mener Your Street -prosjektet er en viktig drivkraft for å involvere befolkningen.

— Mange kommuner er for lite flinke til å ta befolkningen med på lag, da går de også glipp av mange gode ideer som de får helt gratis. Jeg var nylig i bydelen Brixton i London, der lå det et stort område som hadde ligget brakk lenge. Der hadde bydelen hengt opp plakater hvor befolkningen ble bedt om å komme med forslag til utnyttelse av område, sier han.

Rett vest

Your Street har også spredt seg til Bergen i regi av Design Region Bergen. I mars i år gikk 200.000 kroner til Old street with new impact, et gateprosjekt på Sydneshaugen i Bergen sentrum i regi av en lokal velforening.

— Vi har et klart samfunnsoppdrag, nemlig å se på hvordan vi kan demokratisere byrommene i byen vår. Vi jobber aktivt med å gjenskape den klassiske byformingstanken, hvor det å tilrettelegge for brukerne og beboerne var helt avgjørende for å skape et aktivt byliv, sier Monica Hannestad, direktør i Design Region Bergen. For dem handler Your Street også om retten til å kunne påvirke sitt eget nærområde.

— Dette henger tett sammen med forsøpling. Jo mindre eierskap folk har til et sted, jo mer forsøpler man. Høyere grad av tilhørighet fører til et bedre resultat ved at folk vedlikeholder fasadene sine, luker bedene sine og fjerner søppel, sier hun.

Design Region Bergen vil derfor fortsette sin medvirkningssatsing. For dem står design sentralt.

— Økonomene ser på pengene, ingeniørene tenker på de teknologiske mulighetene, mens designerens oppgave er å se på hvordan brukerne av et byområde har det. Så i stedet for å anta hva folk vil ha i sine byrom, så er det mye bedre å ta folk med på råd helt fra starten av, sier Hannestad.