Kultur

En god start for Oslo Pilot

En frisk start gir god grunn til å glede seg.

OsloPilotkjetilRoeed-aU5HOZJQzQ.jpg
  • Kjetil Røed, anmelder og kritiker

Det finnes internasjonale kunstmønstringer flere steder i landet, men det har foreløpig ikke vært en skikkelig ambisiøs biennale eller triennale i Oslo. Med Oslo Pilot vil dette kunne forandre seg. Oslo Pilot er ikke et ferdig utstillingskonsept, men en toårig undersøkelse av mulighetene for å utvikle noe slikt i hovedstaden. Kuratorene for prosjektet er Per Gunnar Eeg-Tverbakk og spanske Eva González-Sancho.

Fredag åpnet de et prosjektrom i prinsens gate 2, som skal være plattform for utforskningen.

Nedenfra-opp

Biennaler og triennaler er ofte ganske like rundt omkring i verden, foruten å være mer eller mindre avkoblet sine konkrete omgivelser. Et mål med Oslo Pilot er å utvikle en utstillingsform som er både et redskap for å tenke over stedet mønstringen avholdes og kunsten selv. Oslo Pilot jobber i retning av en utstilling med byen Oslo – og dens offentlige rom – som arena, og ikke primært den hvite kube. Kuratorene legger seg også på en lydhør linje.

«Mens det vanlige er at et biennalekonsept podes på et sted ovenfra ned – hvor kuratorer kommer inn med et ferdig opplegg – vil vi forsøke en nedenfra-opp-tilnærming, hvor samarbeidet med aktører på den lokale scenen vil være avgjørende,» sier Eeg-Tverbakk.

Byens fremtid

Allerede i høst er de igang med en rekke aktiviteter. RE-FILL med arbeidsgruppen Arne G vil sette fokus på sentrale bygg som står i fare for å bli forlatt, men har hatt en definerende rolle i byhistorien – deriblant Deichmanske, Munch-museet, Sagene bad, Nasjonalgalleriet og gamle Statens Kunstakademi. Fra november i år til 2017 vil gruppen belyse byggenes fortid, men også diskutere mulig fremtidig bruk.

Alt fra arkitekttegninger til seminarer og publikasjoner vil kaste lys over disse sentrale byggene i bylandskapet.

Poesi

I prosjektet Word's Head vil 24 poeter gi sin frie fortolkning av de 4 temaene i forprosjektet – Reaktivering, Periodisitet, Forsvinning og Offentlighet. Som kuratorene påpeker kan «poesi gi nye tilnærminger og skape meninger andre medier eller disipliner ikke kan gjøre». Blant poetene finner vi Aina Villanger, Synnøve Persen og Monica Aasprong.

Det første verket fra Oslo Pilot er faktisk et dikt av samiske Synnøve Persen: «Hvorfor hit, til denne bredd? for å beskrive morgenlyset eller sjøens glemte minner? bratte snøhvite fjell rekker høyere speilet i havbunnen og jeg, som en skygge mellom dem, på jakt etter ord» (foreløpig oversettelse, med tillatelse fra forfatteren).

Bred palett

At Oslo Pilot starter med så bred palett er oppmuntrende: Gjennom poesien utforskes det hvordan vi i det hele tatt snakker og tenker rundt kunst – hva slags språk som anvendes på kunsten – mens Arne G vil forankre prosjektet i et konkret arbeid med byens fortid og fremtid.

Nå må vi selvfølgelig se hvordan det hele utvikler seg, men de to første prosjektene lover godt. Kuratorene viser at de er klartenkte rundt en utstillingsform – den internasjonale triennalen eller biennalen – som til tider går seriøst på tomgang, og er generøse i sin vektlegging av samarbeid og ideer om hvordan kunsten kan komme byen til gode.

Med en så frisk start er det god grunn til å glede seg.

Kunstanmeldelser skrevet av Kjetil Røed:

Setsuko Kurioka Rohde:

Les også

  1. Særegne synsvinkler

  2. Dronning Sonjas kunst: Fra det intetsigende til det interessante